English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18791672


Trang chủ arrow Giới thiệu DPHanoi arrow - Giới thiệu arrow DP Hanoi

DP Hanoi

 In Email

Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội (DP Hanoi) được thành lập theo Quyết định số 266/QĐ-UB ngày 16/01/2006 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

I. Tôn chỉ, mục đích của Hội

Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội là một tổ chức xã hội của người khuyết tật (NKT) trên địa bàn thành phố Hà Nội, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nam nữ, địa vị xã hội, nguyên nhân khuyết tật, tự nguyện tham gia các hoạt động của người khuyết tật và vì người khuyết tật.

Hoạt động của Hội tuân thủ pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những quy định của thành phố Hà Nội và theo Điều lệ của Hội.

Mục đích hoạt động của Hội là cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước và toàn thể xã hội, liên kết, phối hợp các hoạt động với các tổ chức thành viên nhằm khuyến khích, động viên, giúp đỡ và tạo cơ hội để người khuyết tật khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên học văn hoá, học nghề và làm việc để tự lực trong cuộc sống, trở thành những người có đóng góp trong gia đình, xã hội và hoà nhập bình đẳng vào xã hội qua đó góp phần nâng cao nhận thức của chính người khuyết tật và xã hội trong việc thực hiện các vấn đề về người khuyết tật nhằm hướng tới một "Xã hội hòa nhập, không rào cản và vì quyền của người khuyết tật", góp phần thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh".

Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí; Hội có tư cách pháp nhân, có biểu tượng, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, Hội chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Lao động, thương binh và xã hội Hà Nội và các Sở, Ban, Ngành có liên quan.

II. Nhiệm vụ của Hội

1. Tuyên truyền, vận động hội viên cùng gia đình chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của thành phố và tham gia các phong trào thi đua yêu nước do thành phố phát động và tổ chức.

2. Tổ chức các chương trình hoạt động nhằm giúp hội viên nâng cao trình độ văn hóa, xã hội, hiểu biết về chính sách, pháp luật, học nghề, tạo việc làm để từng bước đảm bảo cuộc sống của bản thân, gia đình và có điều kiện tham gia các tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để tích cực hòa nhập, đóng góp với cộng đồng và xã hội.

3. Vận động và tiếp nhận sự giúp đỡ, tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình hoạt động vì người khuyết tật như: nâng cao nhận thức, đào tạo hướng nghiệp, tạo việc làm, phát triển nguồn lực, tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn giữa những người cùng cảnh ngộ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, thông tin về các lĩnh vực liên quan đến người khuyết tật trong nước và quốc tế.

4. Tập hợp, phản ánh nguyện vọng của tổ chức thành viên, hội viên và kiến nghị với các cơ quan dân cử, cơ quan quản lý và các ngành chức năng trong việc ban hành, bổ sung, sửa đổi và thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan về người khuyết tật; Góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức thành viên và hội viên.

III. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội:

Hội NKT TP. Hà Nội gồm:

- Hội người khuyết tật cấp quận-huyện.

- Các tổ chức khác của người khuyết tật, tổ chức đại diện cho người khuyết tật trí tuệ

Đại hội đại biểu của Hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội và được tổ chức 3 năm một lần.
Hội có Ban chấp hành Hội (31 người- đại diện cho các tổ chức thành viên), Ban Thường trực Hội (9 người của Ban Chấp hành); Ban Kiểm tra (3 người), Văn phòng Hội và 7 ban công tác (Ban Giáo dục; Ban Dạy nghề và việc làm; Ban Đào tạo và phát triển dự án; Ban Tuyên truyền vận động, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ và Ban Văn nghệ- Thể thao).

Đại hội lần thứ nhất thành lập Hội được tổ chức ngày 12 tháng 4 năm 2006 tại Hà Nội.

Đại hội lần thứ hai được tổ chức ngày 12 tháng 4 năm 2009 tại Hà Nội.


 HNKT-header
 HNKT-footer


Tính đến cuối năm 2011, số lượng hội viên của Hội NKT TP. Hà Nôi là trên 5000 người.

IV. Tóm tắt hoạt động của Hội (chi tiết xem báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I - 2006-2009)

Trong hơn 3 năm hoạt động, Hội NKT TP. Hà Nội đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong 7 loại hoạt động chính: Phát triển tổ chức; Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp quy và các vấn đề liên quan đến NKT; Phổ biến pháp luật và chính sách; Thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Hội; Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho các tổ chức thành viên và hội viên; hướng nghiệp và dạy nghề cho NKT; Hỗ trợ các tổ chức thành viên, hội viên của Hội; Hoạt động văn nghệ, thể thao và hội thi; Hợp tác quốc tế.

Kết quả của các hoạt động này đã góp phần ổn định và phát triển Hội, nâng cao năng lực cho Hội, cho các tổ chức thành viên và NKT, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội và bản thân NKT về vấn đề khuyết tật.

Xin mời độc giả có thể xem chi tiết trong báo cáo "Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2006-2009) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2009-2011)" trong file đính kèm.

Dưới đây là tóm tắt một số hoạt động chính:

1. Về phát triển tổ chức:

Khi thành lập, Hội có 19 tổ chức thành viên (Câu lạc bộ, nhóm, Trung tâm của NKT) với 750 hội viên, cho đến nay Hội đã có 34 tổ chức thành viên với gần 2000 Hội viên. Trong đó có:

15 Hội NKT cấp quận/huyện có tư cách pháp nhân do Chủ tịch UBND TP ký quyết định thành lập. Đó là Hội NKT các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy và Hoàn Kiếm. Hội NKT các huyện: Thanh Trì, Sóc Sơn, Đông Anh và Gia Lâm. Hội NKT huyện Ba Vì, Thanh Oai, Phú Xuyên và Thị xã Sơn Tây.

21 Câu lạc bộ, nhóm, Trung tâm của NKT và của cha mẹ trẻ khuyết tật.
Các quận huyện khác của Hà Nội đang xúc tiến thành lập Hội.

15 Hội NKT cấp quận/huyện được thành lập là kết quả của quá trình thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 21/03/2007 trợ giúp NKT đến năm 2010 của Thành phố Hà Nội về thành lập Hội NKT cấp quận-huyện nhằm tạo điều kiện cho NKT có tổ chức đại diện chính thức để cùng phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể trợ giúp NKT từng bước cải thiện, nâng cao cuộc sống tinh thần và vật chất, tham gia hoạt động cộng đồng, hòa nhập bình đẳng với xã hội. Đây cũng là kết quả của nhiều khóa tập huấn về ổn định và phát triển hội do Hội NKT TP. Hà Nội tổ chức thực hiện.

2.Về tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp quy và các vấn đề liên quan đến NKT:

Trong ba năm qua, Hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp quy:

- Dự thảo Luật Người khuyết tật
- Dự thảo Điều lệ Hội người khuyết tật Việt Nam
- Tiêu chuẩn về ô tô khách thành phố và tiêu chuẩn toa xe khách cho người tàn tật tiếp cận sử dụng, tiêu chuẩn sức khoẻ cho NKT tham gia giao thông
- Một số văn bản trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, việc làm cho NKT và dự thảo luật dạy nghề.
- Dự thảo Kế hoạch trợ giúp NKT Thành phố HN giai đoạn 2007-2010
- Hệ thống Biểu mẫu Báo cáo giám sát và đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện Đề án Quốc gia về trợ giúp NKT đến năm 2010 và bảy lĩnh vực ưu tiên trong thập kỷ thứ hai về NKT khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (Chương trình BMF) mà chính phủ đã tham gia ký kết.
- Dự thảo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam "Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người khiếm thị và khiếm thính tiếp cận sử dụng"
- Dự thảo "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia" về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ- xe gắn máy cho người khuyết tật
- Đóng góp ý kiến tại hội thảo về dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm tại Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải phối hợp với ngân hàng JBIC và tổ chức JICA phối hợp tổ chức.
- Một số CLB/nhóm của người khiếm thị đã tham gia các hội thảo chuyển đổi sách giáo khoa lớp 1-2-3 cho trẻ khiếm thị; Hội thảo về công nghệ thông tin và các dịch vụ trợ giúp cho người khiếm thị.
- Để tích cực hòa nhập vào các hoạt động chung, Hội đã cử nhiều đại biểu tham dự và tích cực đóng góp ý kiến trong các Hội nghị, Hội thảo do các Bộ, ngành, mặt trận TQ. TP Hà Nội, Hội LHPN VN, HN tổ chức và phối hợp với các tổ chức phi chính phủ quốc tế tổ chức về những lĩnh vực liên quan đến người khuyết tật nhằm nâng cao kiến thức và năng lực quản lý cho cán bộ Hội.

3. Phổ biến pháp luật và chính sách; Thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Hội:

3.1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của TP. Hà Nội đối với người khuyết tật: Pháp lệnh NTT, một số văn bản pháp quy liên quan đến NKT như Kế hoạch 30 về trợ giúp NKT của TP. từ 2006-2010, Nghị định 88 và Thông tư 01 quy định về tổ chức và quản lý Hội, các văn bản về lĩnh vực giáo dục, dạy nghề và việc làm, y tế, xây dựng, giao thông, ... Công ước quốc tế về quyền của NKT, Khuôn khổ hành động thiên niên kỷ BIWAKO của UN ESCAP ... ; Truyền đạt thông tin từ các báo cáo tổng kết của Mặt trận Tổ quốc HN, Hội LHPN VN, HN; Hội thảo, tuyên truyền cho phụ nữ khuyết tật về hôn nhân gia đình, giới thiệu luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, hội thảo về vai trò của phụ nữ trong ổn định và phát triển Hội, về giáo dục giới tính và an toàn tình dục.

3.2. Thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Hội:
Các chương trình hội họp, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, tham quan, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nhân các ngày lễ trong năm; tuyên truyền nâng cao nhận thức về 7 lĩnh vực ưu tiên của chương trình hành động thiên niên kỷ BIWAKO về thập kỷ thứ 2 về NKT khu vực châu Á-Thái Bình dương 2003-2012; Giao lưu với 21 tỉnh thành trong cả nước nhằm thúc đẩy việc thành lập Hiệp Hội NKT Việt Nam; giao lưu của NKT Việt Nam với NKT Nhật bản, Hàn Quốc và Philippin với chủ đề "Hữu nghị-Hợp tác-Bình đẳng-Hoà nhập"; hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7; giao lưu, tặng quà các em nhiễm chất độc da cam, trẻ tự kỷ nhân ngày tết thiếu nhi 1-6; ngày tết trung thu...
Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (01-12), ngày người khuyết tật Quốc tế (03-12) và ngày Quốc tế về người tình nguyện (05-12) hàng năm, Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội đã chủ trì và phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình giao lưu:
"Vì tình yêu cuộc sống" tại Công viên Thống nhất ngày 03/12/2006
"Bình đẳng và Hòa nhập" tại Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam ngày 02/12/2007
"Công ước về quyền của người khuyết tật, nhân phẩm và công bằng cho tất cả chúng ta" tại Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam ngày 30/11/2008
Cả ba chương trình đều được sự quan tâm tới dự của lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, UBND TP. HN, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, và một số sở ban, ngành khác của HN, Văn phòng NCCD, Đại diện thường trú của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam , một số đại sứ và trưởng đại diện tổ chức quốc tế tại Hà Nội và sự tham gia của hơn 2.000 người khuyết tật, người tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS và các tình nguyện viên Quốc tế, các CLB tình nguyện ở Hà Nội tham gia hỗ trợ Chương trình. Đặc biệt chương trình còn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để tuyển dụng, tư vấn về việc làm phù hợp cho người khuyết tật.
Qua mỗi chương trình, hàng ngàn NKT của Hà Nội và một số tỉnh thành khác tham gia có điều kiện trao đổi học hỏi lẫn nhau cũng như hoà nhập tích cực vào các hoạt động của cộng đồng xã hội.

3.3. Phát hành Bản tin nội bộ "Nắng Xuân" của Hội định kỳ 2 tháng /số, số lượng phát hành 1000 bản với khoảng 30-40 trang/số. Bản tin được phát hành với hai hình thức là bản in và băng nói để hỗ trợ người khiếm thị. Bản tin đã cung cấp, phản ảnh kịp thời các thông tin, chính sách hỗ trợ NKT của Nhà nước, TP Hà Nội, hoạt động của các tổ chức thành viên và của Hội, các tấm gương sáng nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống cũng như tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của NKT. Bản tin của Hội đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo Hội viên và của các cơ quan ban ngành.

3.4. Phát hành 2000 bản điều lệ Hội và 1000 tờ rơi về Hội, đồng thời phát hành đĩa DVD về các chương trình ngày 3/12 để giới thiệu với người khuyết tật và cộng đồng về hoạt động của Hội .
3.5. Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội thực hiện các chương trình toạ đàm và phóng sự về đảm bảo tiếp cận cho NKT tiếp cận các công trình xây dựng, phương tiện giao thông công cộng và một số vấn đề liên quan của NKT.

4. Về đào tạo, dạy nghề nâng cao trình độ cho NKT:

Hội đã tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho lãnh đạo và cán bộ hội của các tổ chức thành viên, phát triển đội ngũ cán bộ nòng cốt của tổ chức hội cấp quận huyện.
Văn phòng Hội và các tổ chức thành viên của Hội đã tổ chức đào tạo nghề, và nâng cao kiến thức cho hội viện theo nhiều hình thức khác nhau như: mở lớp và CLB khởi sự doanh nghiệp cho người khuyết tật, đào tạo tin học, dạy nghề may, thêu tay, làm hoa lụa, tranh sơn mài, lớp dạy tiếng Anh, ngôn ngữ ký hiệu và học văn hóa nhằm nâng cao kiến thức cho các em đang học và làm việc tại cơ sở. Đồng thời giới thiệu và tạo điều kiện cho NKT có nhu cầu phục hồi chức năng, làm các dụng cụ chỉnh hình tại các trung tâm Y khoa hay tổ chức từ thiện của NKT; dạy nghề xoa bóp, tẩm quất cho người khiếm thị, ...;

5. Hoạt động hỗ trợ các tổ chức thành viên, các hội viên của Hội:

Tập huấn hướng dẫn việc xúc tiến thành lập, ổn định và phát triển các hội cấp quận/huyện; phối hợp với UBND TP, quận/huyện, các sở, ban ngành và các tổ chức chính trị- xã hội để hỗ trợ cho các hội NKT cấp quận/huyện mới được thành lập ổn định tổ chức và đi vào hoạt động. Hỗ trợ chương trình nâng cao năng lực cho Ban Chấp hành các quận/huyện.

Hỗ trợ các tổ chức thành viên tiếp nhận Dự án hỗ trợ NKT; Kiến nghị với Sở LĐ-TB và XH, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND TP quan tâm hỗ trợ tổ chức chăm sóc và giáo dục cho trẻ em bị khuyết tật trí tuệ.

Hỗ trợ một số trang thiết bị văn phòng cho một số tổ chức thành viên từ nguồn tài sản được thanh lý của các cơ quan giúp đỡ Hội NKT TP; tiếp nhận xe lăn, máy tính cho hội viên

Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4 và ngày thiếu nhi quốc tế 01-6, ngày thương binh liệt sỹ 27-07, Hội đã phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, trao quà cho các cháu thiếu nhi khuyết tật thăm hỏi và tặng quà gia đình liệt sỹ và các hội viên là thương binh nặng, có hoàn cảnh khó khăn và tích cực tham gia hoạt động Hội.

6. Hoạt động văn nghệ, thể thao và hội thi:

Trong các chương trình hoạt động nhân dịp 8/3, ngày người khuyết tật VN 18/4, ngày thương binh liệt sỹ 27/07, Cách mạng tháng 8, các CLB của thương binh, cựu chiến binh như: CLB Đồng đội, CLB Văn hóa Cựu chiến binh - Thương binh Hà Nội, CLB Tiếng hát Thương binh thủ đô, CLB Hy Vọng đã tích cực tập luyện và tham gia biểu diễn văn nghệ đóng góp tích cực vào sự thành công của các chương trình. Một số tổ chức thành viên, hội viên của Hội cũng tích cực tham gia các hoạt động TDTT do Thành phố và Hiệp hội thể thao NKT tổ chức và đạt được nhiều thành tích.

7. Hợp tác Quốc tế:

Hội đã làm việc với một số tổ chức Quốc tế về các vấn đề liên quan đến người khuyết tật: Chuyên gia đánh giá độc lập của UNESCAP; Hiệp Hội NKT Thụy Điển, Hội Người khiếm thính Thụy Điển(SDR/SHIA); Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV); Tổ chức cứu trợ phát triển tại VN - CRS; Tổ chức trợ giúp NKT VN - VNAH; Tổ chức tình nguyện của LHQ: UNV; Tổ chức tình nguyện VSO, VPV; DPI Nhật Bản; DPI châu Á-TBD; Tổ chức phúc lợi xã hội Đài Loan (EDEN); Tổ chức hỗ trợ NKT của Phần Lan ABILIS; Diễn đàn APDF của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về NKT; Trung tâm phát triển về người tàn tật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APCD); Quỹ Nghiên cứu về phát triển quốc tế Nhật Bản (FASID);

<Về trước   Tiếp theo>
 
Tin tức qua ảnh
a6.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn