English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18798251


Trang chủ arrow Tin tức: - Hoạt động hội arrow Tư liệu arrow - Tư liệu arrow Công ước (số 159) và Khuyến nghị (số 168) về Phục hồi Chức năng Lao động...
 In

Công ước (số 159) và Khuyến nghị (số 168) về Phục hồi Chức năng Lao động và Việc làm (Người khuyết tật)

Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động Quốc tế,

Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế triệu tập tại Geneva ngày 1 tháng 6 năm 1983, kỳ họp thứ sáu mươi chin;

Ghi nhận các quy chuẩn quốc tế hiện hành được nêu trong Khuyến nghị về Phục hồi chức năng lao động (Người khuyết tật), 1955, và Khuyến nghị về Phát triển Nguồn nhân lực, 1975;

Ghi nhận rằng từ khi thông qua Khuyến nghị về Phục hồi chức năng lao động (người khuyết tật), 1955, đã có những tiến triển quan trọng trong nhận thức về nhu cầu phục hồi chức năng, về phạm vi và tổ

chức của các dịch vụ phục hồi chức năng, pháp luật và tập quán của nhiều quốc gia thành viên nêu trong Khuyến nghị , và …


Tải file: Công ước (số 159) và Khuyến nghị (số 168) .pdf

 

<Về trước   Tiếp theo>
 
Tin tức qua ảnh
a4.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn