English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18798253


Trang chủ arrow Tin tức: - Hoạt động hội arrow Tư liệu arrow - Tư liệu arrow Check list đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng các công trình xây dựng

Check list đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng các công trình xây dựng

 In Email

Đây là hệ thống các văn bản pháp quy và hướng dẫn về kỹ thuật đảm bảo việc thiết kế xây dựng các công trình công cộng, nhà ở chung cư, đường và hè phố tiếp cận sử dụng đối với người khuyết tật.

Luật xây dựng đã được Chủ tịch nước ký quyết định và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004. Trong luật xây dựng cũng đã quy định tại điều 52: "Đối với các công trình công cộng, phải đảm bảo thiết kế theo tiêu chuẩn cho người khuyết tật".

Sau một thời gian áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nêu trên, nhiều công trình khi xây dựng đã tính đến yêu cầu tiếp cận của người khuyết tật. Điều này đã xoá bỏ rào cản và tạo ra cơ hội cho người khuyết tật thực hiện quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và phát huy khả năng của minh hoà nhập cộng đồng, đóng góp xây dựng đất nước. Tuy nhiên vẫn còn không ít các chủ đầu tư, các doanh nghiệp tư vấn thiết kế và các cơ quan tổ chức tham gia thẩm định, xét duyệt các dự án đầu tư xây dựng vẫn chưa nhận thức đầy đủ về vấn đề này hoặc vẫn còn lúng túng khi áp dụng bộ quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

Để tạo điều kiện cho việc đánh giá, thẩm định kỹ thuật công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng. Bộ xây dựn ban hành tập tài liệu: "Danh mục các câu hỏi và trả lời - hướng dẫn kiểm tra thực hiện quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng".

Tải file tài liệu 

 

<Về trước   Tiếp theo>
 
Tin tức qua ảnh
a1.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn