English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18258635


Trang chủ arrow Văn bản pháp quy arrow - Văn bản luật arrow Quyết định số 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án...

Quyết định số 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
 Số: 1019/QĐ-TTg
 Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020
---------


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyêt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây.
....

Tệp đính kèm: 1019.pdf (282241 Byte)

<Về trước   Tiếp theo>
 
Tin tức qua ảnh
a1.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn