English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18725220


Trang chủ arrow Giới thiệu DPHanoi arrow - Giới thiệu arrow Báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ II, phương hướng hoạt động...

Báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ II, phương hướng hoạt động nhiệm kì III
 
HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
------------***-------------
S......./BC-HNKT
 Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NHIỆM KỲ II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III

Theo quy định của Điều lệ Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội Khóa II, Nhiệm kỳ 2009-2012 đã được Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND, ngày 15/05/2009 và được sự đồng ý của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 14/04/2012, Hội Người khuyết tật TP Hà Nội (Hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 04/2012-04/2017 để tổng kết những kết quả hoạt động đã đạt được, đánh giá những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ II và đề ra phương hướng  hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Hội xin báo cáo với Ủy Ban Nhân dân thành phố.

Hội đã bắt đầu nhiệm kỳ II trong bối cảnh: Thủ đô Hà Nội mới mở rộng gồm 29 quận-huyện-thị xã. Số người khuyết tật lớn, theo kết quả rà soát, thống kê về NKT toàn thành phố Hà Nội đến tháng 5 năm 2009 có gần 90.000 người (khoảng 1,4% số dân của TP) trong đó :

- Nữ : 40.049 người (44,84 % số NKT)

- Trẻ em dưới 16 tuổi 7.909 em (8,85 %)

- Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên 25.469 người (28,52%).

Với tình hình cụ thể như sau :

* Về dạng khuyết tật:

- Vận động 34.190 người (38,28%),

- Khiếm thính 8.131 người (9,11%)

- Khiếm thị 11.414 người (12.79%),

- Thần kinh 36.357 người (40,74% )

- Dị dạng 5.883 người (6,59%);

* Về trình độ học vấn:

- Mù chữ 29.754 người (33,34% );

- Tiểu học 14.882 người (16,67% ),

- Hoàn thành phổ cập giáo dục 22.757 người (25,50% ),

- Đã tốt nghiệp Trung học cơ sở 14.314 người (16,04%)

- Đã tốt nghiệp phổ thông 5.405 (6,05%),

- Đã tốt nghiệp hệ Trung học chuyên nghiệp 793 người (0.88%),

- Đã tốt nghiệp cao đẳng, Đại học 1.394 người (1,56%)

* Về hoàn cảnh:

- Gia đình thuộc hộ nghèo 22.556 người (25,27%),

- Gia đình thuộc hộ cận nghèo 4.556 người (10%);

- Số đang hưởng chính sách: trợ cấp bảo trợ xã hội 15.946 người (17,87%),

- Được cấp thẻ bảo hiểm y tế 35.394 người (39,66%);

* Tình trạng việc làm: Số người có việc làm 11.729 người (13,14%), Số người còn khả năng lao động chưa có việc làm 13.892 người (15,56%);

* Về nhu cầu khác: Khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 41.810 người (46,85% ), chỉnh hình phục hồi chức năng 7.474 người (8,37%), cấp xe lăn 3.137 người (3,51% người khuyết tật), trợ giúp học văn hóa 3.320 người (3,72%), vay vốn 7.659 người (8,58%), tạo việc làm 5.921 người (6,63%), tham gia hoạt động thể thao, văn hóa, xã hội 3.342 người (chiếm 3,74%), đi xe buýt miễn phí 7.687 người (chiếm 8,61%), trợ giúp học nghề 1.811 người (4,12%).

Dp2
 Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017 Hội NKT Thành Phố Hà Nội

Trong bối cảnh đó, Hội đã tích cực tổ chức các chương trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội gắn với việc tham gia thực hiện các kế hoạch hỗ trợ NKT của thành phố (Kế hoạch số 30/KH-UBND, ngày 21/02/2007 cho giai đoạn 2007-2010 và tiếp theo là kế hoạch số 150/KH-UBND, ngày 02/10/2009 cho giai đoạn 2009-2013), Đề án hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2006-2010 của Nhà nước và bảy lĩnh vực ưu tiên trong chương trình thập kỷ thứ II về NKT của Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và đã đạt được những kết quả sau :

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định tổ chức

Sau Đại hội, Hội đã hoàn chỉnh các văn kiện Đại hội, báo cáo Uỷ Ban Nhân dân TP và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội phê duyệt :

- Điều lệ Về Tổ chức và Hoạt động Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội (bổ sung và sửa đổi), Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 15/5/2009.

- Danh sách Ban Chấp hành Hội, Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 15/05/2009.

Tiếp theo, Hội đã hoàn thiện các quy chế làm việc và kiện toàn tổ chức của Thành Hội :

- Hội đã ban hành các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường trực, Văn phòng thành Hội.

- Để đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, Hội đã kiện toàn và phân công cán bộ phụ trách các Ban công tác : Giáo dục, Đào tạo - Phát triển dự án, Dạy nghề -Việc làm, Thông tin-Tuyên truyền, Ban Phụ nữ, Ban Thanh niên và Ban Văn nghệ-Thể thao.

A5
Cuộc họp đầu năm của Ban việc làm

Các Ban công tác đã tích cực tổ chức các chương trình hoạt động hỗ trợ các tổ chức thành viên, hội viên.

2. Phát triển tổ chức Hội:

Đầu nhiệm kỳ II, tổ chức của Hội có 1 Trung tâm, 21 Câu lạc bộ, Nhóm tự lực và 11 Hội thành viên quận-huyện; 18 quận-huyện-thị xã và tỉnh Hà Tây cũ chưa thành lập Hội, trong đó có : 4 quận-huyện của Hà Nội cũ, 13 quận-huyện-thị xã của tỉnh Hà Tây cũ và huyện Mê Linh của tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện các kế hoạch hỗ trợ NKT của UBND TP, chỉ đạo của Sở Nội vụ và Sở LĐ-TB&XH TP, Hội đã chủ động phối hợp với UBND các cấp, các phòng chức năng, các tổ chức đoàn thể của các quận-huyện để phát triển tổ chức Hội, cụ thể :

2.1 Phát triển các Hội NKT quận-huyện-thị xã: Hội đã tổ chức các chương trình :

- Giao lưu chia sẻ về ý nghĩa, kinh nghiệm thành lập và tổ chức hoạt động Hội cho 300 đại biểu NKT của 29 quận-huyện-thị xã.

- Tổ chức tập huấn cho 120 đại biểu NKT của 14 quận-huyện mới về các quy định của Nhà nước và TP về thành lập Hội như : Nghị định số 88/2003/NĐ-CP, ngày 30/07/2003 (nay là NĐ số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/04/2010) của Chính phủ ‘Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội' và Thông tư số 01/2004/TT-BNV, ngày 15/01/2004 ( nay là TT số 11/2010/TT-BNV, ngày 26/11/2010) hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ; Điều lệ Hội; các Kế hoạch số 30/KH-UBND  và số 150/KH-UBND của UBND TP và trao đổi kinh nghiệm về thành lập và hoạt động Hội.

- Hỗ trợ 14 Ban vận động thành lập Hội, tiến hành vận động, xin phép thành lập và tổ chức các Đại hội thành lập Hội.

Đến tháng 04/2011, Hội đã phát triển thêm được 13 Hội thành viên, riêng Ban vận động thành lập Hội NKT quận Tây Hồ vẫn đang hoàn thiện hồ sơ xin phép thành lập Hội.

2.2 Phát triển các Chi hội NKT xã-phường:

Để tạo điều kiện cho hội viên tham gia hoạt động tại cộng đồng phù hợp với điều kiện sức khoẻ của NKT và điều kiện của địa phương, Hội đã có văn bản hướng dẫn các Hội quận-huyện phối hợp với UBND xã-phường thành lập các Chi Hội. Các Hội Ba Đình, Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Thanh Oai, Mê Linh, Ba Vì, Sơn Tây, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Đông Anh, Quốc Oai, Đan Phượng và Mỹ Đức đã và đang thí điểm thành lập các Chi hội NKT xã-phường. Đến 31/12/2011, đã có 68 Chi hội xã-phường được thành lập và hoạt động.

Quá trình này đã giúp Hội từng bước phát triển hội viên, đào tạo cán bộ và tiến tới thành lập các Hội NKT Xã-Phường có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật khi có đủ điều kiện.

2.3 Phát triển các Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật quận-huyện: đến nay đã có 23 CLB được thành lập và hoạt động. Các CLBPN đã phối hợp với các Hội Phụ nữ trên địa bàn tạo điều kiện, lồng ghép hoạt động của PN KT với phong trào chung của phụ nữ, giúp hội viên nữ học nghề, vay vốn tạo việc làm phù hợp, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

P1
Ban phụ nữ Thành Hội và hướng tới Ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

2.4 Xúc tiến thành lập 2 Trung tâm:  

- Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ Hòa nhập người khuyết tật trên cơ sở kết quả thực hiện dự án hợp tác với Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Hà Nội về ‘Xúc tiến thành lập Văn phòng Hòa nhập tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hòa nhập xã hội của người khuyết tật'. Được sự cho phép của UBND TP. Hà Nội, Hội đã có quyết định thành lập Trung tâm ngày 8/3/2012.

- Trung tâm Sống độc lập của người khuyết tật nặng Hà Nội trên cơ sở dự án hỗ trợ từ Tổ chức người khuyết tật khu vực Châu Á - Thái Bình dương và Quỹ Nippon.

Đến nay, Hội NKT TP Hà Nội có 46 tổ chức thành viên với tổng số gần 6000 hội viên, bao gồm: 24 Hội NKT quận-huyện được Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký quyết định cho phép thành lập, 68 Chi hội NKT xã- phường được Hội NKT quận huyện thành lập và đi vào hoạt động; 3 Trung Tâm; 19 Câu lạc bộ, Nhóm thành viên.

Kết quả là Hội đã tăng cường được mối liên hệ, gắn bó mật thiết giữa tổ chức Hội với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, NKT và cộng đồng xã hội nói chung và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội.

3. Công tác giáo dục, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ Hội và hội viên: Đây là một trong những công tác trọng điểm của Hội. Hội đã tổ chức các chương trình :

3.1 Xóa mù chữ cho hội viên:

Năm 2009, Hội bắt đầu thực hiện thí điểm các lớp xóa mù chữ cho hội viên tại 5 quận huyện: Sóc Sơn, Gia Lâm, Đông Anh, Hoàng Mai, Thanh Trì với 10-15 học sinh/lớp.

Đầu năm 2010, Hội đã tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm chương trình thí điểm. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục-Đào tạo và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội và kết luận của hội nghị đánh giá chương trình xóa mù chữ năm 2009, chương trình được tiếp tục theo hai hướng:

- Một số Hội quận huyện đã vận động NKT đến học tập tại các trường học cộng đồng tại địa phương.

hocvitinh
Hội viên Hội người khuyết tật đang học vi tính do Trung tâm Công nghệ thông tin của
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam hỗ trợ


- Tiếp tục tổ chức 14 lớp học tại 9 quận huyện (Sóc Sơn, Gia Lâm, Đông Anh, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thanh Xuân, Thanh Oai, Từ Liêm, thị xã Sơn Tây) cho 157 hội viên. Đa số hội viên mù chữ ở dạng khuyết tật trí tuệ.

Năm 2011, Hội NKT Thanh Xuân, Hoàng Mai, và Từ Liêm tiếp tục mở 3 lớp xóa mù chữ gắn với dạy nghề cho 45 hội viên. Các lớp học đã thu hút được sự quan tâm của cha mẹ học sinh, của những người có tâm huyết hỗ trợ các em trong những ngày tháng xoay vần với những con chữ đầu tiên trong cuộc đời của mình. Một số giáo viên về hưu rất tâm đắc với công tác xóa mù chữ và tham gia nhiệt tình với Hội. Kết quả là các em đã biết đọc biết viết, tự tin để tham gia học nghề, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình, cho giáo viên và chính bản thân các em. Từ chỗ mặc cảm, ít chia sẻ những suy nghĩ của mình thậm chí với người thân trong gia đình, sau khi biết đọc biết viết, các em đã có tự tin giao tiếp với thầy cô giáo, bạn bè cùng lớp và những người xung quanh. Các em không chỉ được học chữ mà còn học được cách hòa nhập cộng đồng. Đây là những bước đi khó nhọc nhưng thật đáng trân trọng của các em.

3.2 Chương trình dạy ngôn ngữ ký hiệu trên kênh truyền hình VTV2

Từ 01/04/2011, sau khi phối hợp với Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam thực hiện thành công chương trình dịch tin thời sự trên kênh VTV2 bằng ngôn ngữ ký hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu được thông tin của người khiếm thính (người bị điếc, câm). Để đáp ứng nhu cầu học ngôn ngữ ký hiệu của cộng đồng người khiếm thính Việt nam, gia đình và những người quan;  Hội đã xây dựng dự án, vận động tài trợ, đề xuất và phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và các trường PTCS dạy trẻ khiếm thính Nhân chính và Xã Đàn chuẩn bị và thực hiện chương trình dạy ngôn ngữ ký hiệu trên truyền hình trong hai năm 2012-2013. Chương trình đã được phát sóng trên kênh VTV2 từ ngày 01/03/2012.

dayNNKH
Chương trình "Dạy ngôn ngữ ký hiệu trên truyền hình" là món quà thiết thực cho người khiếm thính (Ảnh:gdtd.vn).

Chương trình đã tạo cơ hội giúp cộng đồng người khiếm thính Việt Nam tiếp nhận thông tin, học văn hóa, học nghề, giao tiếp hòa nhập bình đẳng với xã hội và là một đóng góp tích cực của Hội thực hiện phương châm hành động của TP ‘Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước'.

3.3 Nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ, hội viên các cấp hội.

Trong điều kiện đa số cán bộ các cấp Hội chưa được đào tạo về quản lý và tổ chức hoạt động Hội nên để đảm bảo cho việc xây dựng và phát triển các cấp Hội một cách bền vững, Hội đã thực hiện bảy (7) chương trình đào tạo về :

3.3.1. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chính sách pháp luật, kỹ năng thành lập, quản lý và phát triển Hội:

Hội đã tổ chức nhiều chương trình về :

- Các hội nghị tập huấn phổ biến các quy định của Nhà nước về thành lập, hoạt động và quản lý hội : Nghị định số 88/2003/NĐ-CP, ngày 30/07/2003 (nay là NĐ số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/04/2010) của Chính phủ ‘Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội' và Thông tư số 01/2004/TT-BNV, ngày 15/01/2004 ( nay là TT số 11/2010/TT-BNV, ngày 26/11/2010) hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ, trao đổi kinh nghiệm về thành lập và tổ chức hoạt động Hội các cấp quận-huyện, xã phường cho 120 đại biểu NKT của 14 quận-huyện-thị.

- Tổ chức tọa đàm tại 24 quận huyện của Hà Nội cho 1523 hội viên trong đó có 519 phụ nữ KT, hỗ trợ  lãnh đạo các Hội NKT quận huyện, Chi hội và hội viên hiểu rõ quy trình và thủ tục thành lập Hội NKT xã phường, vận động chính quyền địa phương hỗ trợ các hoạt động của NKT.

- Tổ chức ba chương trình tập huấn về Luật NKT cho 200 cán bộ chủ chốt của 24 Hội quận-huyện tại Hoàn Kiếm, Đông Anh và Hoài Đức.

- 24 Hội quận-huyện, 12 chi hội xã/phường tại 12 quận huyện và Chi hội Người Điếc Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến Luật Người khuyết tật (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011) cho gần 2000 hội viên trong đó gần 900 phụ nữ khuyết tật tham dự.

- Khóa phát triển tổ chức vì sự hòa nhập của NKT vào cộng đồng cho 24 hội quận huyện với sự tham gia của hơn 200 NKT tại 3 địa điểm của Hà Nội là huyện Mê Linh, Hoài Đức và quận Thanh Xuân.

Các khóa tập huấn này đã giúp NKT tiếp cận với Luật Người khuyết tật và các văn bản chính sách có liên quan, qua đó nâng cao nhân thức đầy đủ về quyền lợi và nghĩa vụ của NKT, vai trò và trách nhiệm của Hội NKT, của các đơn vị liên quan, tổ chức đoàn thể trong việc thúc đẩy thực thi Luật Người khuyết tật và các chính sách liên quan về NKT. Đồng thời giúp PNKT tiếp cận được với các văn bản như kế hoạch triển khai các chương trình hỗ trợ Phụ nữ học nghề, vay vốn, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình ... liên quan đến phụ nữ.

Đến nay ngày càng nhiều NKT và phụ nữ khuyết tật tham gia và đóng góp cho hoạt động của Hội tại 24 Hội NKT quận/huyện và 68 chi hội NKT xã phường, 21 nhóm, CLB, trung tâm của Hội.

3.3.2. Quản lý văn phòng, thông tin, tài chính, sử dụng máy tính, tin học

 Gần 60 cán bộ lãnh đạo các Hội quận huyện đã được tập huấn về công tác quản lý văn phòng, thông tin, tài chính.

Bên cạnh đó các Hội thành viên cũng chủ động phối hợp và cử cán bộ hoặc mở lớp học tin học văn phòng cho cán bộ Hội. Đến nay 80% tổ chức thành viên đã sử dụng được email liên lạc với thành hội.

3.3.3. Đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng dự án

Hội đã hợp tác với công ty tư vấn T&C tổ chức khóa đào tạo "Xây dựng đề xuất dự án - Vận động tài trợ" cho 24 lãnh đạo và cán bộ Hội các quận huyện nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng xây dựng đề xuất dự án, tìm kiếm các đối tác hỗ trợ NKT. Trong khóa học, nhiều đề xuất dự án của học viên được xây dựng từ thực tế hoạt động hội đã được đưa ra trao đổi phân tích và học viên có thêm nhiều bài học kinh nghiệm khi xây dựng dự án cho tổ chức của mình. Đến nay các hội NKT quận Hoàng Mai, Thanh Trì, Thanh Xuân, Gia Lâm, Sơn Tây, Hoài Đức đã áp dụng thành công kỹ năng xây dựng dự án và vận động tài trợ.

3.3.4. Đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức cơ bản và kỹ năng kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn vay:

- Hội đã tổ chức 4 khóa tập huấn cho cán bộ Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật, hội viên của Hội NKT Đông Anh, Thanh Oai và Trung tâm Vì ngày mai theo bộ công cụ "Giới và Kinh doanh" của tổ chức lao động quốc tế ILO nhằm xúc tiến phát triển doanh nghiệp người nghèo và phụ nữ nghèo đang muốn hoặc đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhỏ, trang bị cho học viên những kỹ năng kinh doanh cơ bản từ khía cạnh giới, từng bước giúp hội viên phát triển những tố chất doanh nhân trong chính bản thân mình và nhận được sự hỗ trợ thông qua các nhóm, tổ chức và mạng lưới phát triển doanh nghiệp, đóng góp vào quá trình tạo quyền kinh tế và xã hội cho người nghèo.

- Tổ chức 4 hội nghị tập huấn về tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội và thông qua các tổ chức chính trị xã hội cho gần 250 NKT đang hoạt động và mong muốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.3.5. Tập huấn về hòa nhập NKT vào thị trường lao động và xã hội

Trong khuôn khổ dự án hợp tác với ILO, Văn phòng Hòa nhập (nay là Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ  hòa nhập NKT) đã tổ chức tập huấn về :

- Hòa nhập NKT tại cơ sở làm việc cho 36 tuyên truyền viên từ 7 doanh nghiệp và cho hơn 700 cán bộ và công nhân từ 2 doanh nghiệp UNIDEN, LILAMA, 144 người từ 71 doanh nghiệp.

- Bình đẳng và Hòa nhập cho 20 cán bộ hội phụ nữ tỉnh Phú Thọ,

- Hợp tác với Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha tập huấn cho cán bộ của Hội chữ thập đỏ Hà Nội, Hưng Yên và Lâm Đồng.

3.3.6. Đào tạo, bồi dưỡng tập huấn viên nguồn ( TOT)

Trên cơ sở nhóm cán bộ tập huấn viên nguồn (TOT) của Hội đã được hình thành từ  sự hỗ trợ của dự án Nâng cao năng lực cho Hội do Ủy ban Y tế Hà Lan (MCNV) hỗ trợ từ năm 2008-2010, Hội tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ này thông qua các dự án và hoạt động hợp tác với MCNV, ILO, VSO, CBM và VCCI. Đến nay, một số người đã tham gia thực hiện các hợp đồng tư vấn đào tạo với các tổ chức như Tổng Liên đoàn Lao động VN, Hội LH Phụ nữ, CBM, Chữ thập đỏ Tây Ban Nha, một số công ty như Uniden, LILAMA, Esoftflow, Hoa Lan...

3.3.7. Bồi dưỡng khóa viết tin bài cho tạp chí và trang web của Hội

Phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức khóa đào tạo viết tin, bài cho bản tin Nắng Xuân của Hội và trang thông tin điện tử của Hội. Hiện nay mạng lưới cộng tác viên của Hội đã phát triển rộng không chỉ trong Hội mà còn ở một số đơn vị, tỉnh thành khác.

3.3.8. Tham gia các khóa đào tạo của các tổ chức khác:

Hội đã cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo của ILO, VCCI, VSO, CECEM,  Sở LĐ-TB&XH Hà Nội và Tạp chí người Bảo trợ về  vận động chính sách, quản lý dự án, quản lý tài chính, công tác xã hội ... Đặc biệt năm 2010 Hội đã phối hợp với PTU để cử 3 cán bộ trẻ, đủ tiêu chuẩn tham gia khóa học "Global line" tại Đan Mạch trong 5 tháng và năm nay có một cán bộ trẻ được tiếp nhận sang đào tạo.

Trong 3 năm, hàng ngàn hội viên đã được tham gia các chương trình giao lưu, hội thảo, tập huấn và đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực.

4. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách và pháp luật:

- Hội đã tổ chức hội nghị và cử các đại biểu tham gia các hội thảo, hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản dự thảo : Kế hoạch số 150/KH-UBND hỗ trợ NKT giai đoạn 2009-2013 của UBND TP;  Luật NKT, Nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Người khuyết tật.

- Tham dự và đóng góp ý kiến trong các hội nghị và hội thảo về các vấn đề liên quan trong chính sách hỗ trợ NKT: công tác xã hội, tiếp cận thông tin-truyền thông, tiếp cận các công trình giao thông công cộng...

- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chiến lược giáo dục vì mọi người và thúc đẩy việc thực hiện các chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật đặc biệt là trẻ khuyết tật trong Liên minh giáo dục vì mọi người.

5. Dạy nghề và tạo việc làm:

Để hỗ trợ và thúc đẩy thực hiện các chương trình dạy nghề và tạo việc làm, Hội đã tổ chức đào tạo cung cấp và nâng cao kiến thức cho hội viên theo nhiều hình thức khác nhau như :

- Thành lập CLB khởi sự doanh nghiệp của người khuyết tật. Tổ chức các chương trình tham quan, học tập chia sẻ kinh nghiệm dạy nghề và tạo việc làm giũa các thành viên của CLB.

- Hội đã phối hợp công ty cổ phần đào tạo nghiệp vụ hàng không Việt Nam tổ chức khóa đào tạo NKT bán vé máy bay trên mạng. Sau 2 khóa đào tạo, 3 học viên đã mở được cơ sở bán vé máy bay và có thu nhập ổn định.

- Phối hợp với một số công ty như Big C, Hoa Lan, Esoftflow  ... để giới thiệu việc làm cho một số hội viên.

- Tổ chức 04 chương trình khảo sát, hướng dẫn lập và thẩm định các dự án xin vay vốn ngân hàng Chính sách-Xã hội để sản xuất, kinh doanh của các hộ gia đình NKT các quận-huyện.

- Thúc đẩy hình thành các mô hình NKT tự tạo việc làm và tham gia việc làm hòa nhập tại các tổ chức thành viên.

Việc dạy nghề, tạo việc làm, tổ chức sản xuất kinh doanh đã được nhiều tổ chức thành viên thực hiện.

6. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chính sách:

Để thông tin, tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của TP. Hà Nội;  các hoạt động của Hội, các tổ chức thành viên và các tấm gương vượt khó vươn lên của NKT; hoạt động của các tổ chức liên quan về NKT trong nước và quốc tế...đến cộng đồng đối với NKT, Hội đã tiến hành :

- Phát hành  18 số Bản tin Nội bộ (mỗi số in 2.500 cuốn).

- Cập nhật và duy trì Trang thông tin điện tử (http//www.dphanoi.org.vn) của Hội. Đến nay, số lượt người đọc trang thông tin điện tử của Hội đã lên con số hơn 1 triệu.

- Biên soạn và phát hành các tài liệu cho hội viên và các tổ chức liên quan:

         * Luật NKT (có minh họa tranh)

         * Xây dựng và phát triển các tổ chức của NKT (316 trang)

         * Vận động gây quỹ

         * Hỏi đáp Chính sách, Pháp luật đối với người khuyết tật

         * Hướng dẫn hoạt động của các CLB phụ nữ KT.

         * 3000 cuốn Điều lệ Hội và 1000 cuốn Công ước Quốc tế về NKT

         * Kỷ yếu 5 năm Hội NKT TP. Hà Nội

- Phối hợp với các đài truyền hình trung ương, TTXVN và Hà Nội thực hiện một số phóng sự về  nâng cao nhận thức cho xã hội và NKT về tổ chức của NKT, việc làm, giáo dục, y tế, giao thông, văn hóa thể thao ... hỗ trợ NKT.

7. Hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và chia sẻ kinh nghiệm:

7.1.Nâng cao nhận thức cộng đồng :

Hàng năm, để hưởng ứng các ngày về NKT của Việt Nam và Quốc tế, Hội đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức thành viên thực hiện các chương trình :

- Nhân ngày 18/04, ngày NKT Việt Nam : năm 2010, Hội đã tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu và bình chọn các sản phẩm do NKT sản xuất giữa các tổ chức thành viên và một số cơ sở sản xuất của NKT các tỉnh bạn tại Trung tâm Vì Ngày Mai, xã Cổ nhuế-Từ Liêm với hơn 300 người dự. Năm 2011, tổ chức chức chương trình giao lưu, thi tìm hiểu về Luật Người khuyết tật và trao tặng 50 xe lăn cho hội viên(Ban NCCD trao tặng) tại Công viên Thanh niên, có 350 hội viên tham dự.

- Nhân ngày 03/12, ngày NKT Quốc tế, trong ba năm qua,  Hội đã phối hợp với Liên hiệp hội về NKT Việt Nam, NCCD, một số NGOs tổ chức các chương trình giới thiệu các sản phẩm do NKT sản xuất, thông tin về việc làm phù hợp, tuyển dụng NK và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao với sự tham gia của gần 7.000 người từ nhiều tổ chức, cơ sở của NKT các tỉnh, thành phố.

Đồng thời Hội đã hỗ trợ các tổ chức thành viên vận động tài trợ và tổ chức các sự kiện như : Câu lạc bộ Gia đình trẻ Tự kỷ tổ chức các chương trình đi bộ và ngày hội Màu Xanh Vì trẻ tự kỷ (nhân ngày Thế giới nhận biết về Hội chứng tự kỷ của Liên Hiệp Quốc, ngày 02/04) và Chi hội Người Điếc Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Liên đoàn Người Điếc thế giới (23/09/1951 - 23/9/2011).

7.2 Chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm: Hội đã phối hợp tổ chức ba (3) Chương trình giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm về thành lập, phát triển tổ chức, Tạo cơ hội việc làm cho NKT và Vai trò của phụ nữ khuyết tật hòa nhập:

- Năm 2009, tại TP Nam Định, với 150 đại biểu NKT của 9 tỉnh TP.

- Năm 2010, tại TP Hội An, với 130 đại biểu của 14 tỉnh TP.

- Năm 2011, tại TP Hồ Chí Minh, với hơn 200 đại biểu của 15 tỉnh TP.

8. Hợp tác quốc tế và vận động tài trợ :

Hội tiếp tục phối hợp với một số tổ chức quốc tế thực hiện các chương trình và dự án về các vấn đề liên quan đến người khuyết tật :

-Hiệp hội Nạn nhân Bại liệt và Tai nạn Đan Mạch (PTU) và Uỷ Ban Y tế Hà Lan-Việt Nam (MCNV) về Nâng cao nhận thức và Năng lực cho Hội.

-Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Hà Nội về Xúc tiến thành lập Văn phòng Hòa nhập tại Việt Nam nhằm thức đẩy Hòa nhập xã hội của NKT. Dự án kết thúc 7/2011.

-Tổ chức Tình nguyện Quốc tế (VSO) về Nâng cao nhận thức về người khuyết tật thông qua hội họa.

-Tổ chức người khuyết tật châu Á Thái Bình Dương (DPI/AP) về thành lập và hoạt động của Trung tâm Sống độc lập do Nhóm Vì Tương Lai tươi sáng của NKT thực hiện.

- Hội Phục hồi chức năng quốc tế (RI), Diễn đàn Người khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương (APDF), Quỹ châu Á (Asia Trust) về trang thông tin điện tử của Hội www.dphanoi.org.vn

- Hội Người khiếm thính (SDR) và Hiệp Hội NKT Thụy  Điển (SHIA) về Nâng cao năng lực cho Chi Hội Người điếc Hà Nội.

- Tổ chức Cứu trợ CRS và Hội trợ giúp NKT Việt Nam (VNAH), hỗ trợ hội thảo xây dựng chương trình dạy ngôn ngữ ký hiệu trên VTV2.

- Tổ chức Phát triển Quốc tế của Úc (CBM)  về Hòa nhập người khuyết tật trong dịch vụ khám chữa mắt tại Sơn La, Nghệ An và Thanh Hóa.

- Hội Phục hồi Chức năng của NKT Hàn Quốc (KSRPD), trường đại học Sư phạm Hà Nội và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam  (do tập đoàn LG tài trợ) tổ chức chương trình thi tin học và giao lưu văn hóa, văn nghệ  của thanh, thiếu niên khuyết tật Việt Nam - Hàn Quốc vào ngày 15 và 16/10/2011 tại Hà Nội. Tham dự cuộc thi và chương trình giao lưu có 250 người, trong đó 100 học sinh được lựa chọn từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và 42 thanh thiếu niên khuyết tật Hàn Quốc được chia đều cho bốn dạng tật: trí tuệ, khiếm thính, khiếm thị và khuyết tật vận động. Các em không chỉ thể hiện khả năng tin học của mình, mà còn có cơ hội tìm hiểu về văn hoá Việt Nam và Hàn Quốc, về cuộc sống của nguời khuyết tật hai nước trong một ngày giao lưu tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam.

- Tổ chức Abilis của Phần Lan về hỗ trợ nâng cao năng lực cho NKT và đặc biệt là PNKT, in ấn công ước quốc tế về quyền của NKT.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã vận động và nhận được tài trợ hơn 10 tỷ đ từ các dự án hợp tác quốc tế. Hội cũng tích cực vận động các doanh nghiệp, các tổ chức và các nhà hảo tâm trong nước ủng hộ, tài trợ kinh phí và các trang thiết bị văn phòng cho Hội và các tổ chức thành viên hoạt động; riêng chương trình dạy ngôn ngữ ký hiệu cho cộng đồng người khiếm thính và gia đình người khiếm thính Việt Nam trên kênh truyền hình VTV2, Hội đã vận động tài trợ được hơn 500 triệu đồng. Đặc biệt là Hội đã được Uỷ ban Nhân dân TP quan tâm hỗ trợ 1,637 tỷ đ kinh phí hoạt động.

9. Hoạt động của các tổ chức thành viên:

Với những nội dung hoạt động nêu trên, các tổ chức thành viên vừa tham gia thực hiện các hoạt động theo chương trình chung và sự hỗ trợ từ thành hội, vừa chủ động, sáng tạo tổ chức hoạt động với những nguồn lực tự vận động và lồng ghép hoạt động của mình với phong trào của địa phương và các tổ chức khác trên địa bàn đặc biệt là việc phối hợp, giúp đỡ giữa các hội quận huyện có vị trí địa lý gần nhau để thực hiện các chương trình :

9.1 Tập huấn về Luật NKT, Công ước Quốc tế về quyền của NKT, các luật và văn bản liên quan đến NKT giúp hội viên nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của NKT, biết được các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về NKT.

9.2 Mở các lớp xóa mù chữ, đào tạo tập huấn , dạy nghề tạo việc làm, giao lưu văn hóa ... như :

- Các lớp dạy xóa mù chữ kết hợp tạo thêm những việc làm dễ hướng dẫn cho hội viên như ở Quận Hoàng Mai học viên làm thêm dán vỏ kem ốc quế, gấp phong bì, làm thiếp, lớp dạy làm giấy cuốn ở Xuân Phương huyện Từ liêm, lớp dạy may tại quận Thanh Xuân....

- Hội Mê Linh đã kết hợp với Hội Nông dân tổ chức tập huấn chuyển đổi vật nuôi cây trồng cho 40 hội viên tham gia.

- Hội Thanh Trì phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện dạy nghề cho 30 hội viên nữ.

- Hội Sơn Tây với các chương trình, mô hình giải quyết việc làm tại chỗ cho hội viên từ các cơ sở sản xuất và kinh doanh của Hội như :

+ Tái chế phế liệu, dịch vụ du lịch (cho thuê xe đạp), chăm sóc sinh vật cảnh

+ Mô hình dự án " Chăn nuôi nhỏ" được tài trợ từ tổ chức IDEA với tổng giá trị tài trợ hơn 100 triệu đồng.

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ mở 2 lớp dạy nghề cho 45 hội viên.

+ Liên Hiệp hội Thanh niên Việt Nam hỗ trợ mở 1 lớp tập huấn về các kỹ năng tìm việc cho 30 hội viên có nhu cầu.

- Nhiều Hội khác đã giúp hội viên mở của hàng kinh doanh tại nhà với các nghề may đo, dán áo mưa, sửa chữa xe máy, bán tạp hoá kinh doanh buôn bán nhỏ.... tạo thêm việc làm cho khoảng từ 15 - 30 hội viên/mỗi hội quận huyện như Đông anh, Hoàng Mai, Thanh trì, Hoàn kiếm.

9.3 Các Hội quận huyện đã phối hợp với Thành Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội và Hội Phụ nữ các quận-huyện hỗ trợ các CLB Phụ nữ khuyết tật quận, huyện tổ chức các chương trình hội thảo, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức hoạt động cho các CLB và hội viên nữ nhân hưởng ứng các ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; giúp đỡ nhau giải quyết vấn đề việc làm, xoá mù chữ, chăm sóc sức khoẻ, nuôi dạy con, chia sẻ kinh nghiệm về hôn nhân, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Lãnh đạo của các Hội quận huyện không chỉ tích cực hoạt động Hội mà họ còn là những người làm kinh tế giỏi, là chủ của các cơ sở SXKD, tạo thêm nhiều việc làm cho người đồng cảnh như :

- Anh Nguyễn Hồng Hà, Chủ tịch Hội Hoài Đức đã tự tin thành lập Cty trách nhiệm hữu hạn Hồng Hà chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc, đồng thời mỗi năm mở từ 1- 2 lớp dạy nghề miễn phí cho hội viên và NKT và sau khi học nghề nếu có nhu cầu được Cty đón nhận vào làm việc.

- Anh Trịnh Xuân Dũng, Chủ tịch Hội Đông Anh, mở hai phòng bán vé máy bay qua mạng;

- Anh Trịnh Công Thanh, Chủ tịch Hội Hai Bà Trưng và Hội Thanh niên khuyết tật TP Hà Nội, Giám đốc công ty tin học; năm 2011, anh được Thành đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội công nhận là Thanh niên tiêu biểu của HN.

- Anh Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch Hội NKT huyện Phúc Thọ, năm 2011 được công nhận là doanh nhân trẻ tiêu biểu.

9.4 Các Trung tâm, Nhóm, Câu lạc bộ của Hội đã có những hoạt động thiết thực hỗ trợ NKT trong thành phố cũng như NKT tại các tỉnh thành khác như :

- Các Trung tâm dạy nghề như Trung tâm Vì ngày mai, Trung tâm Nhân đạo Đông Anh đã đào tạo và tạo việc làm cho gần 200 lao động NKT. Đặc biệt là Trung tâm Vì Ngày mai đang triển khai sản xuất và cung cấp túi thân thiện môi trường theo phong trào phát động nói không với túi nilon của thành  phố. Trong đợt phát động ngày chủ nhật nói không với túi nilon trong tháng 10/2011, Tung tâm đã sản xuất cung cấp cho Quỹ tài nguyên môi trường hơn 20.000 túi và các siêu thị hơn 10.000 túi. Đến nay Trung tâm đã ký hợp đồng thường xuyên với 3 siêu thị lớn ở Hà Nội, tạo việc làm cho hơn 60 lao động ở 4 xưởng may (Thanh Xuân, Thanh Trì, Đông Anh, và Trung tâm).

- Nhóm Vì Tương lai Tươi sáng của NKT tiếp tục thực hiện dự án thành lập Trung tâm Sống Độc lập của NKT Hà Nội do Quỹ Nippon tài trợ qua Tổ chức NKT khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Trung tâm đã thúc đẩy, hỗ trợ, tập huấn về sống độc lập cho hội viên là những NKT nặng hòa nhập xã hội và những người trợ giúp NKT nặng (PA), tổ chức tham vấn đồng cảnh cho hội viên. Từ tháng 02/2011, Trung tâm đã trở thành thành viên thứ 45 của Hội.

Hiện nay, Trung tâm đang hỗ trợ NKT tại Hải phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ chuẩn bị thành lập các Trung tâm sống độc lập.

- Câu lạc bộ Gia đình trẻ Tự kỷ, bên cạnh các chương trình tập huấn hướng dẫn cha mẹ các kỹ năng chăm sóc và dạy dỗ con, hàng năm nhân ngày Thế giới nhận biết về Hội chứng tự kỷ của Liên Hiệp Quốc (ngày 02/04); CLB đã chủ động vận động tài trợ, tổ chức hai chương trình mít tinh và đi bộ với chủ đề ‘Cùng hành động vì trẻ em Tự kỷ' tại vườn hoa Lý Thái Tổ và Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (năm 2010 và 2011) và tháng 04/2012, là chương trình ‘Ngày hội màu xanh', và đã có hơn 4.000 người tham gia các chương trình.

- Chi Hội Người Điếc Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Liên đoàn Người Điếc thế giới (23/09/1951 - 23/9/2011) tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, đại diện một số cơ quan, tổ chức, đại diện các Câu lạc bộ Người Điếc Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Nguyên và hơn 300 anh chị em hội viên Chi hội người Điếc Hà Nội.

Hiện nay Chi Hội đang tích cực tham gia chương trình ‘Dạy ngôn ngữ ký hiệu trên truyền hình', tổ chức các lớp dạy văn hóa, tiếng việt cho hội viên...

- Các Câu lạc bộ của các anh chị em thương binh đã mang tiếng hát của mình động viên các thương, bệnh binh và các gia đình liệt sỹ cũng như các tổ chức khác trong cả nước và đã cùng các Hội tổ chức thăm và tặng quà các gia đình hội viên, thương binh nhân ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/07, tổ chức giao lưu thúc đẩy phong trào văn nghệ của Hội.

Đặc biệt là các tổ chức thành viên đã vận động hội viên tự nguyện đóng góp ủng hộ NKT trong nước và Nhật Bản tại vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, động đất và sóng thần.

10. Đánh giá chung:

Kết thúc nhiệm kỳ II (04/2009-04/2012), Hội đã đánh giá chung và rút ra một số ưu điểm, tồn tại, khó khăn và các bài học kinh nghiệm chính sau :

10.1 Các ưu điểm chính :

- Hội đã chủ động và sáng tạo trong việc vận động chính sách, tổ chức các hoạt động phù hợp để thực hiện nhiệm vụ của Hội và tham gia thực hiện Kế hoạch trợ giúp NKT của TP.

- Hội, các tổ chức thành viên và Ban Chấp hành đã đoàn kết, nhất trí cao, không cục bộ, bè phái; cán bộ nhiệt tình tham gia hoạt động Hội.

- Đã chú trọng đến việc xây dựng định hướng, kế hoạch và phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức hoạt động nên đã giúp Hội tiếp tục ổn định và phát triển; giúp hội viên, NKT nâng cao nhận thức, năng lực, cải thiện cuộc sống về tinh thần và vật chất.

- Quan tâm thực hiện các chương trình về bình đẳng giới. Các CLBPN bước đầu đã phối hợp được với Hội Phụ nữ  để tổ chức hoạt động, sinh hoạt hòa nhập với phong trào chung của phụ nữ địa phương; vai trò của PNKT trong hoạt động Hội ngày càng được nâng cao, phát huy được khả năng của chị em để nâng cao hiệu quả hoạt động và điều đó cũng đem lại lợi ích cho chính chị em, giúp chị em PNKT cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

 - Quan tâm đào tạo nâng cao năng lực của các tổ chức thành viên và cán bộ Hội, tạo điều kiện giúp Hội phát triển bền vững, giúp các tổ chức thành viên chủ động trong kế hoạch hoạt động, tự xây dựng dự án, tổ chức sự kiện, vận động gây quỹ hoạt động.

- Hội đã đào tạo được Nhóm giảng viên nguồn (TOT), có thể đảm nhận được một số dịch vụ tư vấn, đào tạo, tập huấn về bình đẳng và hòa nhập của NKT, Hòa nhập NKT vào thị trường lao động, các lĩnh vực khuyết tật cho các doanh nghiệp, một số dự án của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; tổ chức hội thảo, tập huấn cho cán bộ của Hội và Hội NKT một số tỉnh thành và góp phần thúc đẩy một số tỉnh thành phố thành lập và phát triển hội NKT và đã được một số tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao.

- Chủ động tham gia đóng góp ý kiến bổ sung các văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến NKT như luật NKT, dự thảo Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Người khuyết tật, các văn bản trong lĩnh vực lao động, y tế, giáo dục, giao thông, thông tin và truyền thông, xây dựng, văn hóa thể thao.....

- Đã tích cực tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của TP. Hà Nội về NKT, động viên các tổ chức, cán bộ, hội viên, NKT tích cực tham gia hoạt động để góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

- Hàng năm, có sơ kết, tổng kết hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động tiếp theo và báo cáo UBND, các Sở, Ban ngành của TP phê duyệt và hỗ trợ kinh phí hoạt động.

10.2 Các hạn chế và khó khăn:

Kết thúc nhiệm kỳ II (04/2009-04/2012), Hội TP chỉ mới thành lập và hoạt động được sáu năm, các Hội thành viên cũng chỉ mới thành lập và hoạt động từ 1-4 năm nên các cấp Hội vẫn còn rất hạn chế và khó khăn.

- Hầu hết cán bộ của Hội đều kiêm nhiệm, thiếu cán bộ chuyên trách, đa số lãnh đạo các Hội quận huyện đều đã lớn tuổi và làm việc không có lương.

- Cán bộ không được đào tạo chính quy về công tác xã hội và quản lý.

- Nhiều Hội quận, huyện chưa có trụ sở văn phòng làm việc ổn định, chủ yếu là thuê theo thời gian hoặc sử dụng nhà cán bộ, hội viên làm văn phòng và thiếu trang thiết bị để làm việc.

- Các cấp Hội quận-huyện, thị xã và xã-phường ngày càng phát triển, đòi hỏi cán bộ cần được tiếp tục đào tạo nâng cao nhận thức, năng lực về quản lý và tổ chức hoạt động Hội và có nhiều sự hỗ trợ kinh phí để hoạt động.

10.3 Các bài học kinh nghiệm:

- Hội đã chủ động, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ NKT cùng với chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn.

- Hội đã phát huy được tinh thần tập thể, đoàn kết, không cục bộ bè phái, tương trợ lẫn nhau và phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức trong hoạt động chung.

- Chủ động xây dựng định hướng dài hạn, các dự án, kế hoạch hoạt động phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên về NKT, vận động các tổ chức quốc tế và khu vực tài trợ để tổ chức hoạt động.

- Các tổ chức thành viên có tinh thần tương trợ lẫn nhau, phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức trong hoạt động chung.

- Các Ban công tác Hội cần chủ động, phối hợp và phát huy tốt hơn năng lực, tiềm năng của hội viên tại cộng đồng để tổ chức các chương trình hoạt động sát với tình hình thực tế của Hội, với các chương trình của địa phương về giáo dục, dạy nghề và việc làm, phụ nữ, thanh niên KT, văn hóa, văn nghệ và thể thao.

* ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ :

Để tạo điều kiện cho Hội và các tổ chức thành viên từng bước ổn định, phát triển bền vững và tổ chức hoạt động có hiệu quả phù hợp với nguyện vọng của NKT, Kế hoạch hỗ trợ NKT của thành phố, Luật Người khuyết tật; Hội đề nghị Uỷ Ban Nhân dân, các Sở Ban Ngành của TP quan tâm, xem xét và giải quyết :

1. Quyết định công nhận các Hội NKT quận-huyện-thị xã là tổ chức xã hội đặc thù và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động các Hội NKT xã-phường. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đối với Hội đặc thù; về thành lập và quản lý đối với các tổ chức Hội trên địa bàn.

2. Thành lập các trung tâm dạy văn hóa và chăm sóc trẻ khuyết tật thuộc hệ thống giáo dục công lập; tạo điều kiện cho các cháu được học tập theo các hình thức bán hòa nhập và hòa nhập. Triển khai các chương trình học văn hóa xóa mù chữ cho NKT không có điều kiện đến trường.

3. Cho phép Hội thành lập Trung tâm Hỗ trợ sống độc lập của Người khuyết Hà Nội, Chi Hội Người Điếc Hà Nội và Chi Hội Gia đình Trẻ Khuyết tật Tự kỷ có tư cách pháp nhân trực thuộc Hội NKT TP Hà Nội (Hội sẽ có văn bản bản trình riêng).

4. Quan tâm xây dựng và xuất bản các giáo trình, đào tạo giáo viên, tổ chức giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu (ngôn ngữ biểu thị bằng tay) và chữ nổi (chữ Braille) để nâng cao chất lượng giáo dục, thông tin tuyên truyền cho người khuyết tật nghe, nói (khiếm thính) và người khuyết tật nhìn (khiếm thị).

5. Tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật tham gia tập luyện và thi đấu trong các phong trào và giải thể thao ở cơ sở, trong nước và quốc tế.

6. Kiểm tra, giám sát và thúc đẩy việc cải tạo và xây dựng mới các công trình công cộng đảm bảo NKT và những người có khó khăn về vận động tiếp cận sử dụng.

7. Sản xuất, trang bị và đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và cá nhân đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng; tiếp tục xem xét cấp giấy đăng ký và bằng điều khiển các phương tiện giao thông cá nhân cho NKT có đủ điều kiện.

8. Lồng ghép việc hòa nhập người khuyết tật vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của TP và chương trình hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

9. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm qua đó đẩy mạnh việc triển khai thực hiện kế hoạch số 150/KH-UBND, ngày 21/10/2009 của UBND TP về hỗ trợ NKT giai đoạn 2009-2013 cùng với việc thi hành Pháp luật và các chính sách về NKT của Nhà nước.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III

Trên cơ sở nhiệm vụ, định hướng phát triển Hội đến năm 2014 cùng với việc tiếp tục tham gia thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về trợ giúp NKT giai đoạn 2009-2013, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, Đề án Hỗ trợ Người khuyết tật của Nhà nước (2012-2020) và góp phần thực hiện Luật Người khuyết tật; Hội xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III như sau :

1- Nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức các Ban công tác và tiếp tục hoàn thiện các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các Ban chuyên môn.

2- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp tục phát triển tổ chức :

- Hỗ trợ NKT tự nguyện thành lập Ban vận động để tiến tới thành lập Hội NKT ở 5 quận-huyện chưa có Hội : Hà Đông, Chương Mỹ, Thường Tín, Ứng Hòa và Tây Hồ.

- Hỗ trợ các Hội quận-huyện thành lập 25-30 Hội NKT xã-phường/năm (trong đó có 68 Chi Hội NKT đã thành lập).

- Phát triển từ 350-500 hội viên mới/năm

- Thành lập Trung tâm sống độc lập Hà Nội có tư cách pháp nhân trực thuộc Hội.

3- Triển khai thực hiện công tác vận động chính sách, đề xuất các chương trình, phối hợp tốt với các cơ quan và tổ chức tạo điều kiện cho các cấp Hội hoạt động; tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND về Trợ giúp Người khuyết tật giai đoạn 2009-2013 của UBND TP Hà Nội, Luật Người khuyết tật, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, ngày 10/04/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Người khuyết tật, các văn bản Pháp luật và chính sách về NKT :

- Hỗ trợ hội viên về phương tiện trợ giúp sinh hoạt, học văn hóa xóa mù chữ, học ngôn ngữ ký hiệu, học nghề, tạo việc làm, được vay vốn với lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh qua đó giúp hội viên và NKT cải thiện cuộc sống.

- Vận động thí điểm cải tạo các công trình công cộng đảm bảo môi trường tiếp cận đối với NKT: các trụ sở UBND, nhà văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng, trạm y tế, trường học tại xã phường...

4- Hỗ trợ các tổ chức thành viên: xác định các ưu tiên phát triển tổ chức (phát triển hội viên, các Chi hội, Hội NKT Xã-phường, CLB Phụ nữ, Thanh niên...), xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện, môi trường hoạt động; tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực, hỗ trợ về pháp lý giúp các thành viên tạo nguồn kinh phí hoạt động.

5- Tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp Hội phổ biến và tư vấn về chính sách pháp luật cho hội viên.

6- Thúc đẩy sự hợp tác, thiết lập và tăng cường năng lực mạng lưới trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức thành viên, các tổ chức của NKT và các tổ chức liên quan trong nước và Quốc tế để tạo cơ hội phát triển các tổ chức NKT.

7- Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo và tập huấn đóng góp ý kiến bổ sung các chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến NKT.

8- Tổ chức các hoạt động cộng đồng hưởng ứng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Việt Nam và Quốc tế để góp phần nâng cao nhận thức chung của cộng đồng về các lĩnh vực liên quan đến NKT.

9- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để trao đổi, học tập kinh nghiệm, xây dựng và thực hiện các dự án hợp tác tăng cường năng lực, tài trợ cho hoạt động của Hội.

10- Tổ chức các hình thức gây quỹ hoạt động của Hội

11- Hoàn thiện thủ tục xây dựng trụ sở Hội NKT Hà Nội, Hội NKT huyện Từ Liêm và TT Vì Ngày mai trên khu đất đã được thành phố giới thiệu.

12- Tổ chức tổng kết 3 năm để đánh giá, điều chỉnh bổ sung phương hướng và kế hoạch cho 2 năm tiếp theo của nhiệm kỳ 5 năm, 2012-2017.

Hội Người khuyết tật TP Hà Nội xin báo cáo và trân trọng cám ơn Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ Ban Nhân dân các cấp, các Sở, Ban ngành, đoàn thể của TP, các tổ chức trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ Hội hoạt động trong thời gian qua cũng như trong thời gian tới./.           
<Về trước   Tiếp theo>
 
Tin tức qua ảnh
a5.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn