English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18725219


Trang chủ arrow Giới thiệu DPHanoi arrow - Giới thiệu arrow Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2017
 In

HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------***-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
----------------***----------------
  Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2012


NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2012-2017

Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2017

          Thực hiện Điều lệ Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2009 - 2012 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 15/05/2009; thực hiện chương trình công tác Hội năm 2012 và Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội nhiệm kỳ; được sự đồng ý của UBND thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2017 Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội đã được tổ chức vào ngày 14/04/2012 tại Hà Nội.

          Tham dự Đại hội có 288 đại biểu chính thức đại diện cho gần 6.000 hội viên thuộc 46 tổ chức thành viên của Hội, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, đại diện Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh & Xã Hội, các cơ quan, đoàn thể thành phố Hà Nội, các cơ quan báo chí truyền hình TW và Hà Nội.

Đại hội đã nghe Ban Chấp hành nhiệm kỳ II trình bày các văn bản dự thảo và tiến hành thảo luận:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội nhiệm kỳ II, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2012 - 2017).

- Báo cáo công tác tài chính của Hội nhiệm kỳ II.

- Báo cáo Kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành nhiệm kỳ II.

- Dự thảo Điều lệ Hội bổ sung và sửa đổi.

- Cơ cấu nhân sự của Ban Chấp hành, danh sách hiệp thương đề cử Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ III (2012-2017).

Đại hội quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội nhiệm kỳ II, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2012-2017); Báo cáo công tác tài chính của Hội nhiệm kỳ II; Báo cáo Kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành nhiệm kỳ II; dự thảo Điều lệ Hội bổ sung và sửa đổi.

2. Đại hội thông qua danh sách hiệp thương, tiến hành đề cử và bầu Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 43 ủy viên và Ban kiểm tra khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 5 ủy viên. Đại hội thông qua danh sách các chức danh Chủ Tịch, 5 Phó Chủ Tịch, 15 Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành do Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2017 bầu tại kỳ họp thừ nhất trong ngày 14/4/2012. (danh sách kèm theo).

3. Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện UBND thành phố Hà Nội, các tham luận và ý kiến đóng góp của các đại biểu; giao Ban Chấp hành khóa III tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo, báo cáo UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Điều lệ khóa III của Hội.

4. Giao Ban Chấp hành khóa III thực hiện kiện toàn các bộ phận công tác của Hội, xây dựng các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, chương trình công tác của Hội trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 nhằm cụ thể hóa phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2012-2017) đã được Đại hội thông qua.

5. Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên của Hội phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, vượt lên khó khăn giúp đỡ nhau hoàn thành thắng lợi các mục tiêu công tác trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã được Đại hội thông qua.

<Về trước   Tiếp theo>
 
Tin tức qua ảnh
a4.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn