English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18725222


Trang chủ arrow Giới thiệu DPHanoi arrow - Giới thiệu arrow Danh sách Ban chấp hành Hội NKT TP. Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017
 In

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA III, NHIỆM KỲ 2012 -2017

 
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Dương Thị Vân

Chủ tịch Hội

2

Lê Văn Ánh

Phó Chủ tịch

3

Phan Bích Diệp

Phó Chủ tịch

4

Trịnh Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

5

Lê Minh Hiền

Phó Chủ tịch

6

Vương Công Nghiệp

Phó Chủ tịch

7

Nguyễn Hồng Hà

UV TT Ban chấp hành

8

Trần Xuân Hiếu

UV TT Ban chấp hành

9

Phạm Thanh Hường

UV TT Ban chấp hành

10

Nguyễn Quang Huy

UV TT Ban chấp hành

11

Trần Quốc Nam

UV TT Ban chấp hành

12

Nguyễn Thị Thúy Ngân

UV TT Ban chấp hành

13

Trịnh Công Thanh

UV TT Ban chấp hành

14

Nguyễn Văn Thức

UV TT Ban chấp hành

15

Đào Văn Tuấn

UV TT Ban chấp hành

16

Đỗ Hoàng Thái Anh

UV Ban chấp hành

17

Nguyễn Thị Mai Anh

UV Ban chấp hành

18

Đỗ Thị Kim Bình

UV Ban chấp hành

19

Vũ Đăng Chí

UV Ban chấp hành

20

Hoàng Dân

UV Ban chấp hành

21

Phạm Kiều Định

UV Ban chấp hành

22

Chu Thị Thu Hà

UV Ban chấp hành

23

Nguyễn Hồng Hà

UV Ban chấp hành

24

Trần Đức Hải

UV Ban chấp hành

25

Tưởng Thị Hằng

UV Ban chấp hành

26

Nguyễn Đăng Hòa

UV Ban chấp hành

27

Nguyễn Văn Hội

UV Ban chấp hành

28

Nguyễn Trọng Khánh

UV Ban chấp hành

29

Hoàng Văn Ký

UV Ban chấp hành

30

Vũ Thùy Linh

UV Ban chấp hành

31

Đinh Thị Quỳnh Nga

UV Ban chấp hành

32

Nguyễn Thị Sen

UV Ban chấp hành

33

Nguyễn Châu Sơn

UV Ban chấp hành

34

Bạch Quang Thái

UV Ban chấp hành

35

Vũ Duy Thức

UV Ban chấp hành

36

Nguyễn Thị Lệ Thủy

UV Ban chấp hành

37

Nguyễn Bích Thủy

UV Ban chấp hành

38

Nghiêm Huy Tiến

UV Ban chấp hành

39

Hà Văn Tô

UV Ban chấp hành

40

Nguyễn An Tôn

UV Ban chấp hành

41

Trần Ngọc Tuấn

UV Ban chấp hành

42

Trần Mạnh Tuấn

UV Ban chấp hành

43

Lê Viết Tụng

UV Ban chấp hành

<Về trước   Tiếp theo>
 
Tin tức qua ảnh
a1.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn