English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18725216


Trang chủ arrow Giới thiệu DPHanoi arrow - Giới thiệu arrow Danh sách Ban kiểm tra Hội NKT TP Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017
 In

DANH SÁCH


BAN KIỂM TRA HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA III, NHIỆM KỲ 2012 -2017


 
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Vũ Mạnh Hùng

Trưởng Ban kiểm tra

2

Nguyễn Xuân Chúc

Phó Ban kiểm tra

3

Nguyễn Trung

Phó Ban kiểm tra

4

Trần Chiến

UV Ban kiểm tra

5

Đỗ Thanh Sơn

UV Ban kiểm tra

<Về trước   Tiếp theo>
 
Tin tức qua ảnh
a4.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn