English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18113481


Trang chủ arrow Văn bản pháp quy arrow - Văn bản luật arrow Hướng dẫn "Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong thành phố; quận
 In
Hướng dẫn "Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong thành phố; quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn"

Trình tự thực hiện - Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;
- Bộ phận một cửa Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.
Hồ sơa) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn xin phép thành lập hội (mẫu 1);
- Dự thảo điều lệ (mẫu 2);
- Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; danh sách những người trong Ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận - mẫu 3;
- Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu (Trưởng ban) ban vận động thành lập hội, trong đó:           
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; đối với người đứng đầu (Trưởng ban) ban vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ;
           
+ Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp thực hiện theo thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.
- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội;
- Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- Tại Sở Nội vụ thành phố Hà Nội: 16 ngày làm việc;
- Tại các Sở, ban, ngành của thành phố: 07 ngày làm việc (cho ý kiến bằng văn bản về ngành, lĩnh vực mà hội hoạt động khi cho phép thành lập hội);
- Tại UBND thành phố Hà Nội: 07 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện TTHCTổ chức.                                                                   
Cơ quan thực hiện TTHCa) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Hà Nội.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.
Kết quả thực hiện TTHCQuyết định hành chính        
Lệ phíKhông                        
Mẫu đơn, mẫu tờ khai- Đơn xin phép thành lập hội (mẫu 1);
- Nội dung chủ yếu của một bản điều lệ (mẫu 2);
- Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội (mẫu 3).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHCKhông
Căn cứ pháp lý của TTHC- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08 tháng 9 năm 1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp;
- Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.
 
File gửi kèm:
- Mau 1_Don xin phep thanh lap Hoi.doc
- Mau 2_Noi dung chu yeu dieu le.doc
- Mau 3_Danh sach trich ngang.doc
<Về trước   Tiếp theo>
 
Tin tức qua ảnh
a4.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn