English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18725218


Trang chủ arrow Giới thiệu DPHanoi arrow - Giới thiệu arrow Báo cáo tổng kết dự án “xúc tiến thành lập cơ quan hòa nhập tại Việt Nam...
 In

BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN
"XÚC TIẾN THÀNH LẬP CƠ QUAN HOÀ NHẬP TẠI
VIỆT NAM NHẰM THÚC ĐẨY HOÀ NHẬP XÃ HỘI CỦA
NGƯỜI KHUYẾT TẬT"

(TỪ THÁNG 4/2010 ĐẾN THÁNG 7/2011)
 

Bối cảnh chung:

Việt Nam, một nước đang phát triển, có 6,1 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng 7,8% dân số (theo số liệu của cuộc điều tra dân số quốc gia năm 2009). Ở Hà Nội, số người khuyết tật là 90.000 người. Phần lớn họ đều sống trong những gia đình nghèo, trình độ học vấn thấp, thậm chí mù chữ. Bên cạnh những khó khăn do những khiếm khuyết của cơ thể gây ra, họ gặp nhiều rào cản cản trở việc tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, học nghề, tìm kiếm việc làm, tham gia giao thông, v.v... Trong những năm gần đây, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, việc làm ... Đặc biệt, với Luật người khuyết tật được Quốc hội nước Việt Nam thông qua ngày 17/6/2010 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2011, các quyền của người khuyết tật được khẳng định.

Tuy vậy, trên thực tế, việc thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, chính sách nói trên còn gặp nhiều bất cập, do vậy người khuyết tật vẫn còn có nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng như trong việc hoà nhập bình đẳng vào cộng đồng.

Hội người khuyết tật TP. Hà Nội (DP Hanoi) là một tổ chức xã hội của người khuyết tật (NKT) trên địa bàn thành phố Hà Nội, Mục đích hoạt động của Hội là cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước và toàn thể xã hội, liên kết, phối hợp các hoạt động với các tổ chức thành viên nhằm khuyến khích, động viên, giúp đỡ và tạo cơ hội để người khuyết tật khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên học văn hoá, học nghề và làm việc để tự lực trong cuộc sống, đồng thời góp phần thúc đẩy sự hoà nhập bình đẳng của người khuyết tật vào cộng đồng.

Được sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), từ tháng 4/2010 đến tháng 7/2011 DP Hanoi đã thực hiện Dự án "Xúc tiến thành lập cơ quan hoà nhập tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hoà nhập xã hội của người khuyết tật".

Mục tiêu
:

a. Mục tiêu dài hạn : Thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

b. Mục tiêu dự án:

- Tăng cường năng lực của DP Hà Nội để có thể cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp các dịch vụ nhằm thúc đẩy sự hoà nhập xã hội của người khuyết tật, đặc biệt là vào thị trường lao động.

- Xúc tiến thử nghiệm thành lập Trung tâm dịch vụ hoà nhập thuộc DP Hanoi.

Thời gian dự án
:

Theo thoả thuận ban đầu giữa ILO Hanoi và DP Hanoi, dự án được thực hiện từ tháng 4/2010 đến hết tháng 3/2011. Sau đó, được sự đồng ý của ILO, dự án được kéo dài đến 31/7/2011 để củng cố các kết quả đạt được.

Thực hiện dự án
:

a.Nhân sự :

Dự án được thực hiện bởi Văn phòng hoà nhập đặt tại trụ sở của Hội người khuyết tật TP. Hà Nội, gồm 3 cán bộ do bà Dương Thị Vân, Phó Chủ tịch thường trực Hội người khuyết tật TP. Hà Nội phụ trách. Kế toán dự án do kế toán của Hội kiêm nhiệm.

b. Tổ chức thực hiện các hoạt động dự án :

Trên cơ sở tham vấn với bà Phạm Thị Cẩm Lý - điều phối viên quốc gia của dự án PEPDEL/INCLUDE - Văn phòng hoà nhập đã xây dựng kế hoạch hoạt động (workplan). Theo đó đã thực hiện 3 loại hoạt động chính sau đây (xem phụ lục) :

- Xúc tiến các thủ tục thành lập Trung tâm dịch vụ hoà nhập.

- Nâng cao năng lực của Hội NKT TP. Hà Nội để cung cấp các dịch vụ về hoà nhập người khuyết tật cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Thử nghiệm cung cấp các dịch vụ hoà nhập.

Trong thời gian 15 tháng, Văn phòng hoà nhập đã thực hiện hầu hết các hoạt động theo kế hoạch đề ra. Do tình hình thực tế, chỉ có 2 hoạt động không được thực hiện. Đó là : hỗ trợ cải tiến chương trình đào tạo của ít nhất một trung tâm đào tạo nghề thông qua việc cung cấp các kỹ năng kinh doanh và tư vấn cho Hội đồng doanh nhân nữ (thuộc VCCI) xây dựng công cụ hướng dẫn thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh của người khuyết tật. Nhưng thay vào đó Văn phòng đã thực hiện thêm 3 hoạt động khác :

-Tham gia chương trình "Cơ hội cho mọi người" (OFA) do VCCI và ILO phối hợp tổ chức tại 7 doanh nghiệp ở Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên và Vĩnh Phúc.

- Tiến hành tập huấn Giới và kinh doanh (GET Ahead) cho người khuyết tật tại hai huyện Đông Anh và Thanh Oai, Hà Nội.

- Tổ chức hội nghị tham vấn về thành lập Trung tâm dịch vụ hoà nhập với sự tham gia của các cơ quan chức năng.

Khi tiến hành mỗi một hoạt động, Văn phòng hoà nhập đều trình lên Văn phòng ILO Hanoi bản đề xuất hoạt động, dự toán kinh phí, danh sách những người tham gia và báo cáo thực hiện. Văn phòng đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của chuyên gia ILO.

Đánh giá kết quả thực hiện dự án
:

- Năng lực của cán bộ Văn phòng hoà nhập được nâng cao rõ rệt sau qua trình thực hiện dự án : nhận thức được rằng các vấn đề khuyết tật cần phải được giải quyết theo hướng tiếp cận dựa trên quyền của người khuyết tật, hiểu rõ khái niệm bình đẳng và hoà nhập người khuyết tật, làm thế nào để thúc đẩy việc làm hoà nhập, sự cần thiết phải phối hợp, hợp tác với các cơ quan, ban ngành liên quan, thúc đẩy nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề việc làm của NKT.Tham gia chương trình OFA, cán bộ Văn phòng hoà nhập được nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc tìm hiểu nhu cầu, loại dịch vụ cần cung cấp cho các doanh nghiệp để thực hiện việc làm hoà nhập cho NKT. Với việc tiếp nhận các kiến thức và công cụ do ILO chuyển giao, Văn phòng đã có thể tổ chức việc cung cấp dịch vụ cho một số đối tác. Tuy vậy, Văn phòng cần phát triển hơn nữa nhóm giảng viên cung cấp dịch vụ tập huấn cả về số lượng và chất lượng.

- Qua thực tế hoạt động, Văn phòng hoà nhập thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của các cuộc tập huấn về Bình đẳng và hoà nhập người khuyết tật (DET) trước hết là đối với cán bộ, nhân viên các cơ quan, tổ chức có liên quan đến người khuyết tật, cũng như đối với chính người khuyết tật. Kết thúc các khoá học này đã thấy rõ sự thay đổi cơ bản về nhận thức của các đại biểu về vấn đề hoà nhập NKT - từ quan điểm thuần tuý từ thiện chuyển sang quan điểm tiếp cận dựa trên quyền của người khuyết tật. DET giúp cho họ thấy rõ cách thức lồng ghép vấn đề hoà nhập người khuyết tật vào các chương trình, kế hoạch làm việc của mình như thế nào, dỡ bỏ các rào cản ra sao để NKT có thể tham gia vào các hoạt động xã hội. Đó cũng chính là cách để các cơ quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả thực sự các chính sách của Nhà nước đối với NKT. Thực tế cho thấy, với những học viên sau này có dịp hợp tác làm việc với VPHN về việc làm của NKT, VP đều nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình theo tinh thần bình đẳng và hoà nhập NKT. Các khoá tập huấn DET chính là dịch vụ tiềm năng nhất đối với Văn phòng hoà nhập.

- Văn phòng đã đạt được những kết quả bước đầu đáng kể trong việc cung cấp thử nghiệm dịch vụ hoà nhập : theo đề nghị của Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha đã thực hiện các cuộc tập huấn DET tại Hưng Yên, Phú Thọ và Lâm Đồng. Tổ chức biên soạn Tài liệu hướng dẫn hoà nhập NKT trong dịch vụ khám, chữa mắt và thực hiện các cuộc tập huấn về đề tài này cho cán bộ y tế tại Sơn La, Nghệ An và Thanh Hoá theo thoả thuận hợp tác với Tổ chức phát triển quốc tế của Australia (CBM). Tiến hành các cuộc tập huấn về việc làm hoà nhập cho NKT tại 2 trung tâm giới thiệu việc làm ở Hà Nội, cũng như tại 3 nhà máy ở Hải Dương. Tổ chức các cuộc tập huấn về Giới và kinh doanh cho hơn 60 người khuyết tật tại Trung tâm Vì Ngày mai và 2 huyện Đông Anh, Thanh Oai, Hà Nội. Các đơn vị được VPHN cung cấp dịch vụ đều đánh giá cao chương trình, nội dung tập huấn, cũng như phương pháp giảng dạy, cách làm việc khá chuyên nghiệp của DP Hanoi.

Phương hướng củng cố các kết quả của dự án
:

- Tiếp tục nâng cao năng lực của Văn phòng hoà nhập;

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên để cung cấp dịch vụ hoà nhập NKT;

- Hoàn thiện dự án thành lập Trung tâm dịch vụ hoà nhập trực thuộc Hội NKT TP. Hà Nội dưới hình thức một doanh nghiệp xã hội, hoạt động vì mục đích phi lợi nhuận.

Kết luận
:

Với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của ILO, trong quá trình 15 tháng thực hiện dự án Văn phòng hoà nhập đã hoạt động hiệu quả. Là văn phòng đầu tiên tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy sự hoà nhập xã hội của NKT thông qua việc cung cấp các dịch vụ hoà nhập, Văn phòng hoà nhập thuộc DP Hanoi đã góp phần mở ra một hướng mới có nhiều hứa hẹn tốt đẹp trong việc giải quyết các vấn đề khuyết tật trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Mô hình hoạt động của Văn phòng hoà nhập cần được nhân rộng ở nhiều tỉnh, thành.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Văn phòng hoà nhập thuộc DP Hanoi hướng tới việc mở rộng quy mô hoạt động, củng cố, phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên. Văn phòng rất mong muốn và đề nghị ILO tiếp tục hỗ trợ văn phòng trong việc củng cố các kết quả của dự án, nâng cao hơn nữa năng lực của nhân viên, thành lập được Trung tâm dịch vụ hoà nhập hoạt động có hiệu quả.


Văn phòng hoà nhập
Hội người khuyết tật TP. Hà Nội
 
 

<Về trước   Tiếp theo>
 
Tin tức qua ảnh
a1.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn