English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18258622


Trang chủ arrow Văn bản pháp quy arrow - Văn bản luật arrow Nghị định 13/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung...
Nghị định 13/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2007/NĐ-CP

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách chợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. Căn cứ pháp lệnh về Người tàn tật ngày 30 tháng 7 năm 1998; Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002. Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội...

Tệp đính kèm
ND13CP.DOC

Nguồn: www.chinhphu.vn

<Về trước   Tiếp theo>
 
Tin tức qua ảnh
a4.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn