English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18258640


Trang chủ arrow Kiến thức thường thức arrow Bạn cần biết arrow - Kiến thức thường thức arrow Giáo dục đặc biệt

Giáo dục đặc biệt

 In Email
Giáo dục đặc biệt là sự giảng dạy và hướng dẫn được thiết kế đặc biệt nhằm đáp ứng những nhu cầu và khả năng riêng biệt của nhóm học sinh có nhu cầu đặc biệt. Một quá trình giáo dục đặc biệt lí tưởng bao gồm việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, giám sát một cách có hệ thống hoạt động tổ chức dạy học, điều chỉnh các thiết bị và tài liệu một cách phù hợp...

Giáo dục đặc biệt là giáo dục học sinh theo một cách thức "đặc biệt" khác với các phương pháp giảng dạy thông thường. Một chương trình giáo dục đặc biệt sẽ được xây dựng hoặc điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông nhằm đáp ứng những nhu cầu riêng biệt của mỗi cá thể học sinh. Các giáo viên giáo dục đặc biệt sẽ cung cấp những dịch vụ có tính kết nối, liên tục để các học sinh có nhu cầu đặc biệt được tiếp nhận những dịch vụ đó ở các mức độ khác nhau tùy theo nhu cầu của chúng.

Ở phần lớn các nước trên thế giới, giáo viên giáo dục đặc biệt luôn tìm mọi cách để điều chỉnh phương pháp và môi trường giảng dạy sao cho số lượng học sinh được phục vụ trong môi trường giảng dạy tốt nhất đạt mức tối đa. Học sinh có thể yêu cầu được trợ giúp để có thể tiếp cận với những môn học quan trọng, được đến trường hoặc được đáp ứng những nhu cầu của bản thân. Ví dụ, nếu một học sinh đã được chẩn đoán là không viết được bằng tay thì học sinh đó sẽ sử dụng các hình thức học tập thay thế như: sử dụng máy tính hoặc trả lời bằng miệng; nếu một học sinh bị quá tăng động, giảm tập trung khi học trong lớp đông người, thì học sinh đó sẽ được chuyển sang một lớp học khác nhỏ hơn.

Việc dạy dỗ những học sinh khuyết tật trí tuệ đòi hỏi nhiều thời gian hơn với cùng một tài liệu giảng dạy. Ngoài ra, chương trình giảng dạy phải thường xuyên được thay đổi. Với nhóm đối tượng này, một chương trình giảng dạy thực sự có giá trị khi nó cung cấp những kiến thức thiết thực cho học sinh, đồng thời phải phù hợp với trình độ nhận thức của chúng. Nhìn chung, không phải kiến thức hay kỹ năng, mà điều chỉnh phương pháp giáo dục mới là điều đầu tiên mà phần lớn học sinh khuyết tật trí tuệ cần đến.

Giáo dục đặc biệt bao gồm những phương thức giáo dục sau:

- Hoà nhập: Là giáo dục giúp học sinh khuyết tật sống, học tập trong những điều kiện đặc thù, nơi chúng có được cơ hội tốt nhất để trở nên độc lập tới mức tối đa. Giáo dục hòa nhập chính là việc hòa nhập học sinh khuyết tật và bình thường trong cùng một lớp học.

- Hội nhập: Là giáo dục để học sinh khuyết tật tham gia học trong các lớp chuyên biệt của trường bình thường. Những học sinh này tham gia vào một số hoạt động cùng trẻ em không khuyết tật trong trường học. Những hoạt động này có thể là những hoạt động ở một số môn học, hoạt động giáo dục. Thời gian còn lại, những học sinh này được học chương trình riêng với những nội dung, phương pháp giáo dục riêng phù hợp với khả năng của các em.

- Chuyên biệt: Là giáo dục học sinh tách biệt trong một lớp học hoặc một trường học đặc biệt. Hầu hết các trường, lớp chuyên biệt tập trung vào hỗ trợ sự phát triển các kĩ năng cá nhân và kĩ năng xã hội để học sinh có thể sống độc lập tới mức tối đa sau khi hoàn thành xong chương trình.

Trong các phương thức giáo dục nêu trên, giáo dục hòa nhập - giáo dục mọi trẻ trong môi trường giáo dục phổ thông, được hầu hết các quốc gia trên thế giới áp dụng. Đây là phương thức giáo dục "cho mọi trẻ em" đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả trẻ em với những đặc điểm về kinh tế, văn hóa, dân tộc, khuyết tật hay không khuyết tật. Chỉ khi trường phổ thông không đáp ứng được nhu cầu và khả năng riêng biệt của trẻ thì các giải pháp thay thế như giáo dục hội nhập, giáo dục chuyên biệt mới được xem xét.

Trong những năm gần đây, việc giáo dục người khuyết tật nói chung và sự phát triển ngành giáo dục đặc biệt nói riêng tại Việt Nam đang được các cơ quan, tổ chức trong nước, ngoài nước chú trọng phát triển và đạt được một số thành tựu đáng kể. Nhiều trường đại học, cao đẳng bắt đầu mở các khóa đào tạo chính quy và không chính quy chuyên ngành giáo dục đặc biệt để đáp ứng nhu cầu đào tạo đội ngũ giáo viên cho các trường chuyên biệt. Nhiều trường trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật được hình thành và phát triển. Nhiều nhà chuyên môn cũng như tổ chức giáo dục đã dày công nghiên cứu, tìm hiểu và biên soạn tài liệu hữu ích có liên quan...Tất cả những nỗ lực trong việc xây dựng cơ sở vật chất để nuôi dạy học sinh khuyết tật; tìm tòi, nghiên cứu, đào tạo giáo viên, biên soạn tài liệu phục vụ cho quá trình giáo dục nêu trên của các nhà chuyên môn, giáo dục... giúp nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật tại Việt Nam hiện nay.

TS. Lê Văn Tạc, Giám đốc Trung tâm giáo dục đặc biệt
Nguyễn Trung Thuần, Nhóm Vì tương lai tươi sáng của NKT

<Về trước   Tiếp theo>
 
Tin tức qua ảnh
a6.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn