English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18791713


Trang chủ arrow Web liên kết

Danh sách liên kết đến các web site

Website của tổ chức của người khuyết tật

http://www.dphanoi.org.vn (Hội người khuyết tật TP Hà Nội - Hanoi Disabled People Association - DP Hanoi)
http://www.vabed.org.vn (Hiệp hội sản xuất kinh doanh của người tàn tật Việt Nam
Vietnam Association of Business and Enterprises of persons with disabilities - VABED
)
http://tapchihuongnghiep.com.vn (Tạp chí Hướng nghiệp & Hoà nhập của Hiệp hội sản xuất kinh doanh của người tàn tật Việt Nam - VABED)
http://dpcantho.org  (Hội người khuyết tật Thành phố Cần Thơ)
http://hoikhuyettatvt.org  (Hội người khuyết tật Thành phố Vũng Tàu )

...

Website của tổ chức hỗ trợ người khuyết tật

http://www.nguoibaotro.vn   (Tạp chí Người Bảo trợ - Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam - ASVHO)
http://nccd.molisa.gov.vn/  (Văn phòng Điều phối các hoạt động hỗ trợ Người khuyết tật Việt Nam)
http://cuutrotreemtantat.com.vn  (Vietnam Relief Association for
Handicapped Children - Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam
)
http://www.cenforchil.org.vn  (Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ trẻ em Cenforchil)
http://www.vietnamgateway.org  (Cổng phát triển Việt Nam - Development gateway)
http://www.vava.org.vn (Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - Vietnam Association for Victims of Agent Orange/dioxin - VAVA)

http://www.brec.vn (Hội đồng Dải băng xanh) - Blue Ribbon Employer Council (BREC)
http://ideavietnam.org  (Ban hành động vì sự phát triển hòa nhập)
http://drdvietnam.com  (Chương trình khuyết tật và phát triển - Khoa Xã hội học, Đại học mở TP. HCM)

...

Website của tổ chức tài trợ cho trang web của Hội người khuyết tật TP. Hà Nội

http://www.normanet.ne.jp/~apdf  (Diến đàn khuyết tật châu Á- Thái Bình Dương; Asia & Pacific Disability Forum)
http://www.riglobal.org (Tổ chức Phục hồi chức năng quốc tế; Rehabilitation International)

...

Tổ chức nước ngoài hỗ trợ NKT

http://www.ptu.dk (Hội Nạn nhân bại liệt và tai nạn Đan Mạch - PTU)
http://www.ambhanoi.um.dk/vi/menu/hotrophattrien/cactochucphichinhphucuadanmach
/HiNnNhnBiLitVTaiNnAnMchPTU
http://www.mcnv.nl (Ủy ban y tế Hà Lan - Việt Nam)
http://www.vnah-hev.org (VietNam Assistance for the Handicapped)
http://www.handicapvietnam.org (Handicap International Vietnam)
...

E4b.vn – hệ thống e-learning hỗ trợ người khuyết tật.
http://e4b.vn
 
Tin tức qua ảnh
a3.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn