English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18798188


Trang chủ arrow Văn bản pháp quy

Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2013

Thực hiện Pháp lệnh Người tàn tật số 06/1998/PL-UBTVQH 10 ngày 30/7/1998 của ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 239/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006- 2010 và Thông tư Liên tịch số 46/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 11/5/2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định 239/QĐ-TTg; UBND Thành phố Hà Nội...
Xem chi tiết...

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo...

QĐ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v Ban hành quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật, tàn tật. Số tư liệu: 23/2006/QĐ-BGD&ĐT. Ngày ban hành: 22-05-2006. Nguồn: Các Bộ và ngang bộ. Căn cứ Nghị định số 862002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003...
Bấm vào đây để tải tài liệu
Xem chi tiết...

Quyết định ban hành Chương trình Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ...

Quyết định ban hành Chương trình Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý về giáo dục hoà nhập học sinh tàn tật, khuyết tật cấp trung học cơ sở; Số tư liệu: 49/2007/QĐ-BGDĐT. Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 ...
Bấm vào đây để tải tài liệu
Xem chi tiết...

Quyết định về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên

Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính...
Bấm vào đây để tải tài liệu

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyết định số 152/2007/QĐ-TTg

Căn cứ Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:...
Bấm vào đây để tải tài liệu

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP...

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật. Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994...
Bấm vào đây để tải tài liệu
Xem chi tiết...
<< Về đầu < Về trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Về cuối >>

Các bài từ 91 đến 100 (trong tổng số 103 bài)
 
Tin tức qua ảnh
a3.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn