English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18798188


Trang chủ arrow Văn bản pháp quy

Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Nam Định : Về việc quy định mức

Đối tượng đang hưởng trợ cấp theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP được hưởng theo mức quy định tại quyết định này từ thời điểm được xác định cụ thể tại Quyết định trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc của Chủ tịch UBND cấp huyện, trên cơ sở thời điểm xác nhận khuyết tật của đối tượng có hiệu lực.
Người khuyết tật đặt biệt nặng đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội thì được tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội theo mức quy định tại...
Xem chi tiết...

Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kon Tum : Quy định các mức trợ cấp

Quy định các mức trợ cấp xã hội hàng tháng; mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng và mức hỗ trợ mai táng phí đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:
1. Mức chuẩn trợ cấp xã hội để xác định các mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật là 180.000 đồng (theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính Phủ)...
Xem chi tiết...

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ...

Ngày 29 tháng 10 năm 2013, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Xem chi tiết...

Quyết định: Phê duyệt Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020"

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết đinh: Phê duyệt Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây: 1. Nhà nước có trách nhiệm xóa mù chữ cho những người chưa biết chữ. Mọi công dân có trách nhiệm học để biết chữ. Các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cộng đồng dân cư có trách nhiệm tham gia công tác chống mù chữ.
Xem chi tiết...

Thông tư số 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chi tiết thi hành...

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ;
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
Điều 1. Ban Vận động thành lập hội
1. Hồ sơ đề nghị công nhận Ban Vận động thành lập hội thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
Xem chi tiết...

Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều..

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 45/2010/NĐ-CP., Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 1. Điểm b Khoản 6 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"b) Hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập hội theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP...
Xem chi tiết...
<< Về đầu < Về trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Về cuối >>

Các bài từ 21 đến 30 (trong tổng số 103 bài)
 
Tin tức qua ảnh
a3.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn