English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18798232


Trang chủ arrow Văn bản pháp quy

Thông tin về Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13/02/2015 của Chính phủ

Luật Đường sắt được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Ngày 22/9/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt. Sau đó, ngày 19/01/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP.
Xem chi tiết...

Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hội, Quỹ thuộc phạm vi...

Công bố kèm theo Quyết định này 20 thủ tục hành chính mới ban hành, 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hội, Quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội (có phụ lục kèm theo)
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể tử ngày ký và hủy bỏ phần I. Lĩnh vực: Hội, tổ chức phi Chính phủ (từ Thủ tục số 1 đến Thủ tục số 10) của Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc ...
Xem chi tiết...

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp Pháp lý cho NKT...

Tăng cường việc triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong năm 2015 nhằm tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật; đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật để đông đảo người khuyết tật biết quyền được trợ giúp pháp lý và tiếp cận với dịch vụ này; tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý, tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.
Xem chi tiết...

Thông tư liên tịch: Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với TB...

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, nội dung khám giám định y khoa (sau đây viết tắt là GĐYK), phương pháp tổng hợp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể (sau đây viết tắt là tỷ lệ % TTCT) do thương tật đối với người bị thương, thương binh, thương binh loại B và người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là thương binh) theo quy định tại Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/UBTVQH13
Xem chi tiết...

Thông tư: Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ NKT...

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
Đối tượng áp dụng: Thông tư này được áp dụng đối với:
1. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, đại lý Internet; các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, đại lý, phân phối, bán lẻ hệ thống thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, bao gồm cả phần cứng và phần mềm...
Xem chi tiết...

Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ NKT tiếp cận...

Danh mục tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
Hướng dẫn chung cho lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin: Hướng dẫn đối với các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông: Thiết kế phù hợp cho tất cả mọi người.
Các giản đồ, ký hiệu và hình tượng hỗ trợ người sử dụng dịch vụ điện thoại và dịch vụ fax
Quy trình thiết kế, đánh giá và lựa chọn các ký hiệu, giản đồ...
Xem chi tiết...
<< Về đầu < Về trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Về cuối >>

Các bài từ 11 đến 20 (trong tổng số 103 bài)
 
Tin tức qua ảnh
a5.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn